Ssuq Ufella (Bgayet) : Lḥif n ttawilat n usiweḍ

0
200

Akken kan ara tekcem tegrest, lḥif a d-immar. Annect-a yezga di Ssuq Ufella, ama ɣef imsafren ama ɣef ixeddamen…

D ugur n ttawillat n usiweḍ. Akken ibɣu yiwen ibekker d lmuḥal ad as-isaḥ umkan; imi ifurguten i d-iqelɛen si tesnawit n Tala Ɛli di tɣiwant n Cmini, ttawḍen-d ččuren ɣer Ssuq Ufella.

Nutni ad ttraǧun… araǧu yettuɣal-asen d lbaṭel. Asmiḍ n tafrara a ten-igezzem nutni ad ssaramen.

Ma ara yeɣli yiṭij werǧin a twaliḍ afurgu n usiweḍ, d ayen i yeǧgan tilawin akked inelmaden tkeččem-ten tugdi, imi wid yefɣen i webrid ttezzin aṭas anda ḥebsen ifurguten n usiweḍ.

cw