Daily Archives: Duj 20, 2010

Tubiret: Tudert war tilifun, mačči d ayen fessun

Seld iḍelli n ssebt, akked yiḍelli n lḥed, imezdaɣ n temnaḍt n Tubiret ddren war tilifun. Ikumirsiyen akked imḍebren n tkebbaniyin d wid ...
- Advertisment -

Most Read