Bni Maɛuc (Bgayet): Ulac Lbusṭa deg At Wamɛuc

0
206

Imezdaɣ n Bni Maɛuc mazal ara ass-a ur sɛin ara lbuṣṭa, imi tin yellan yakan terɣa di tmesbaniyin yekren deg wagur n yennayer yezrin. Wid iɛetben aṭas d tilawin n imeɣrasen akked yemjuhad i iqesden lbuṣṭa-agi.

Tura, i wakken a d-jebden idrimen ilaq ad rzun alarmi d lbuṣṭa n Sedduq, ibeɛden ma drus 15 n ikilumitren.