At Smaɛil ( Bgayet ): Tafaska n tmedyezt taqbaylit

0
234

Tafeska tis-9, teldi tibbura-s iḍelli si 24 meɣres alarmi d ass n 26 meɣres.

Di tfaska-ayi, ad d-yili waṭas n leqdic ɣef tmedyazt taqbaylit. Di 4 n wussan-agi ad d-ilin isaragen sɣur wid teɛna temsalt, akked umsizwer i wid ittekkan di tfaska-agi.

Ad d-nesmekti d akken tafaska i d-yellan deg At Smaɛil i d-thegga tiddukla  » Adrar n Fad » ad tuɣal tikkelt-a d tajmilt i umusnaw Dda Lmulud At Mɛemmer; imi yennuɣ s yimru ɣef yidles-is d tutlayt-is akked ɣef wegdud-is Aqbayli.