Aselway n terbaɛt timettit yeffeɣ seg « RCD »

0
210

Imi yuggad ayen i wumi isemma « amiḥi », aselway n terbaɛt timettit n RCD deg tɣiwant n Ifiɣa, Mass M. Ɛerruc Ɛacur, yeṭṭaxer s wudem unsib seg ukabar-a ass n larebɛa tanezzayt.

« S wakka, ad ffɣeɣ seg ukabar i deg lliɣ segmi i d-ilul, s leqder meqqren d yiseɣ i wid yifernen ass n 27 unbir 2007.  » i d-yenna deg yiwen n wulɣu.

« Lḥers i d-yellan fell-i akken ad ffɣeɣ seg terbaɛt timettit (commission sociale) n tɣiwant, akked d lbaṭel i d-iɣellin ɣef uselway n tɣiwant-nneɣ, d ssebbat i yessqnaɛen akken ttwaliɣ, akken ad zzewreɣ lfayda n tɣiwant-iw uqbel kulci. I usmekti, aselway n tɣiwant-a, yeǧǧa akabar n (RCD), ɣef tmental yecban ti.