Lemyur n tmurt n leqbayel d teqbaylit

10
390
FFS d RCD
FFS d RCD

Mi ara d-yas yiwen ɣer tmurt-nneɣ anda aṭas i yeɣlin ɣef tutlayt taqbaylit, ad as-yaɛer ad iwali taqbaylit ɣef teplakin, tiḥuna, lkiran… ma yufa, ad yaf tura s tfinaɣ yerna mačči akken ilaq ! d tuccḍa n menhu ? Aya yuɣal ɣer lɣaci maca s waṭas, yuɣal ɣer yimḍebbren xersum wid n tɣiwanin (lemyur) widak yellan d imdebbren n yikabaren yettnaɣen ɣef tmaziɣt (FFS, RCD).

Aɛaǧabak a Rebbi, ḥaca lbankat d tseddawiyin n udabu azzayri i deg ara naf taqbaylit ! Yettbin-d am wakken lḥukuma tettḥawat ɣef tira n teqbaylit, maca lemyur-nneɣ ttarun kan s taɛrabt d trumit ! Amek ihi i nebɣa ad arun wat n tḥuna d wat lkiran s tmaziɣt ɣef cci-nsen, wid iɣef bbuṭin ttarun kan s tid-nniḍen !

Ɣef waya ad nger tiɣri i wid terza temsalt ama d lemyur, ama d imeɣnasen, ama d lɣaci i tɣaḍ teqbaylit ad d-gren iman-nsen deg temsalt-a, acku adabu ur
d-ittak ara tutlayt i warraw-is ma yella ur tt-ttarun ara, acku ma yella ur tt-ttarun ara, ihi ur tt-bɣin ara !

Kamel D.

10 COMMENTS

 1. Azul,

  Tura atsan atlehu s teplakt ni uzelmad. S tmanit atuyal atsedu s teplakt ni uyefus u s tekvaylit am assa.

  Tanmirt.

  • { {{{ {{Tira s teqvaylit ghef ixxamen n Ddula,tihûna,tirmisîn,ttawilat n usiwêd atg… d-ayen isehlen mâdi,lemmer yella levghi ,tamusni d nnif. Llan Leqvayel yettsethîn ad arun s tutlayt nnsen ! Atân id agh yughen lqayit atâs,macci d kra.Ikabbaren yêtfen tighiwanin ur fkan ara azal i tutlayt nnegh,rran-tt di rrif, ttadrentt id anagar di lhêmlat n lvot,negh di 20 yevrir ! MAK yessawel-d ilindi i wsexdêm n teqvaylit di yal âhric di Tmurt n Leqvayel (Kabylisation de l’environnement).Aghref aqvayli (tugett) mazal yettês,ur yesla’ra i tighri n MAK,acku amussu-agi iqeddec s wevrid n talwit maci s tekrit tagrawliwt ( s udebbuz) am FLN n 1954!
   D-anect-a id isveginen d-akken,Tamurt n Leqvayel,ilaq ad-tesved awanek-ines adsiman,anda Taqvaylit ad-tili d-tutlayt tunsîvt. }} }} }}

 2. Azul,

  Tura atsan atlehu s teplakt ni uzelmad. S tmanit atuyal atsedu s teplakt ni uyefus u s tekvaylit am assa.

  Tanmirt.

  • { {{{ {{Tira s teqvaylit ghef ixxamen n Ddula,tihûna,tirmisîn,ttawilat n usiwêd atg… d-ayen isehlen mâdi,lemmer yella levghi ,tamusni d nnif. Llan Leqvayel yettsethîn ad arun s tutlayt nnsen ! Atân id agh yughen lqayit atâs,macci d kra.Ikabbaren yêtfen tighiwanin ur fkan ara azal i tutlayt nnegh,rran-tt di rrif, ttadrentt id anagar di lhêmlat n lvot,negh di 20 yevrir ! MAK yessawel-d ilindi i wsexdêm n teqvaylit di yal âhric di Tmurt n Leqvayel (Kabylisation de l’environnement).Aghref aqvayli (tugett) mazal yettês,ur yesla’ra i tighri n MAK,acku amussu-agi iqeddec s wevrid n talwit maci s tekrit tagrawliwt ( s udebbuz) am FLN n 1954!
   D-anect-a id isveginen d-akken,Tamurt n Leqvayel,ilaq ad-tesved awanek-ines adsiman,anda Taqvaylit ad-tili d-tutlayt tunsîvt. }} }} }}

 3. {{azul fell-awen meṛṛa

  yesefk ad nini tidet, i laq ad naru s tifinaɣ, « ni en latin ni en arabe » ɣef waya i laq ad neselmed i warraw-neɣ di temẓi tira n tifinaɣ, mačča alama ad uɣal-en d ilemz-ien i laq ad ɣren tamzaiɣt s lahmala mačči kan s nif
  tamaziɣt teder s tarwa tamaziɣt, akk tira tifinaɣ, at idir tmazɣa ad idir-en imaziɣ-en, ma tamaziɣt tella di lkaɣeḍ, akk d idrim-en n tmurt-eneɣ

  tanmirt}}

 4. azul fell awen, llant snat tutlayin di Lezzayer, tella taεrabt akk d tmaẓiγt, ammer d lebγi, ad ilint i snat, i wakken ad mmlent iberdan i wegdud, akka am teplakin-a i usawen, At Mεuc, At Wartiran, maca, adabu yessalay kan yiwen, tayeḍ yebγa ad teγli deg tatut,

  • iselwayen n tγiwanin di tmurt Leqbayel ttgen tasertit n yikubar nsen, llan kra, ur cukkeγ ad beddlen axemmem γef tmaziγt, imi nutni ttarun s taεrabt akk d trumit, siwa R.C.D i yettarun s tfinaγ, amedya aselway n tγiwant Uẓeffun, yura deg teplakin s tfinaγ, ulama netta yeẓra acḥal aya idlisen i d-itteffγen ttwarun akk s isekkilen n ṭlaṭinit, syes daγen i tt-qqaren deg iγerbazen, maca tasertit tezga tetteddu di neqma, ayagi akk d aεukkem i teqbaylit.

 5. {{azul fell-awen meṛṛa

  yesefk ad nini tidet, i laq ad naru s tifinaɣ, « ni en latin ni en arabe » ɣef waya i laq ad neselmed i warraw-neɣ di temẓi tira n tifinaɣ, mačča alama ad uɣal-en d ilemz-ien i laq ad ɣren tamzaiɣt s lahmala mačči kan s nif
  tamaziɣt teder s tarwa tamaziɣt, akk tira tifinaɣ, at idir tmazɣa ad idir-en imaziɣ-en, ma tamaziɣt tella di lkaɣeḍ, akk d idrim-en n tmurt-eneɣ

  tanmirt}}

 6. azul fell awen, llant snat tutlayin di Lezzayer, tella taεrabt akk d tmaẓiγt, ammer d lebγi, ad ilint i snat, i wakken ad mmlent iberdan i wegdud, akka am teplakin-a i usawen, At Mεuc, At Wartiran, maca, adabu yessalay kan yiwen, tayeḍ yebγa ad teγli deg tatut,

  • iselwayen n tγiwanin di tmurt Leqbayel ttgen tasertit n yikubar nsen, llan kra, ur cukkeγ ad beddlen axemmem γef tmaziγt, imi nutni ttarun s taεrabt akk d trumit, siwa R.C.D i yettarun s tfinaγ, amedya aselway n tγiwant Uẓeffun, yura deg teplakin s tfinaγ, ulama netta yeẓra acḥal aya idlisen i d-itteffγen ttwarun akk s isekkilen n ṭlaṭinit, syes daγen i tt-qqaren deg iγerbazen, maca tasertit tezga tetteddu di neqma, ayagi akk d aεukkem i teqbaylit.

Comments are closed.