Daily Archives: Mag 21, 2011

Idɣaɣen regglen abrid deg at Yeɛla

Deg ubrid aɣelnaw wis 76 yettεeddin ɣef tama n At Yeεla, yeɣleq webrid s ssebba n yidɣaɣen i igezmen abrid yellan deg uxeddim d usiwseε.
- Advertisment -

Most Read