Monthly Archives: Yunyu, 2011

Maɛtub Lwennas : amedyaz ur nettmettat

Ass-a, izrin 13 n iseggazen ɣef tmenɣiwt n uzamul n Teqbaylit.

Lwennas, waqila nesɛuẓẓeg i wenza-k ?

Ur ttagad, ur s qqar nettu-k, yewweḍ‑d was n 25 yunyu ak-id-nemmekti, anecnu tuɣac-ik, ad k‑ner tajmilt s temzikeniyin, ahat s isurag. Di yal tama, di yal taddart di temdinin, ad neḥku acu yak i txedmeḍ, ad d‑nini acu i tecniḍ, ɣef wacu i tecniḍ, d wacu i ɣef teɣliḍ.

Bgayet-Tizzi wezzu : Imewlan n ttawilat n uṣiweḍ ugin ad xedmen

Imawlan n ttawilat n uṣiweḍ yettawin ger Bgayet d Tizi wezzu ḥebsen ass-a n ssebt 25 yunyu ɣef uxeddim. Aya-gi ixellqed uguren akked iɛewwiqen i...

Waḍɣir-Bgayet : Imewlan n ttawilat n uṣiweḍ ugin ad xedmen

Imewlan n ttawilat n uṣiweḍ yettawin ger Waḍɣir akked temdint n Bgayet ḥebsen ɣef uxeddim iḍelli n lǧemɛa 24 yunyu rran ad rrnun ass-a, maca...

Lwennas At Lewnis aḥbib n wegdud

Yezlef wawal ɣef akal yerɣan s nḥas akked dɣel. Yecweḍ usefru deg tasa n tyematin tid-ak yurǧan aqcic n ccuq melmi ara d-yeflali.

Amulli n umeɣras Lyes Yeɛqub

20 yunyu 2001 ,20 yunyu 2011 ,10 n yiseggasen ɣef tmettant n umeɣras amecṭuḥ akk n Tefsut Taberkant. Lyes Yaεqub ,ilulen deg 23 yunyu 1988...

Bgayet : Timlilit d imejjayen

Tella-d ass-a (22 yunyu) yiwet n temlilit taɣelnawt n imejjayen di tesdawit n Bgayet. Iswi n temlilit-agi i d-ijemɛen azal n 400 n imejjayen tamiwin yemxalafen,...

Tukerḍa di lbirwat n uselway n Dayra n Bgayet

Tella-d tukerḍa di lbirwat n services techniques n wexxam n tɣiwant n Bgayet akked lbiru n uselway n Dayra iḍelli...

Bgayet, Tizi-wezzu : Ixeddamen n tɣiwanin ḥebsen ɣef uxeddim

Ixeddamen n tɣiwanin ḥebsen ɣef uxeddim i tikkelt nniḍen di tɣiwanin n Bgayet akked d Tizi-wezzu akken ad d-sseknen lɣiḍ-nsen ɣef ayen ssuturen deg ussan...

Muqlet d acu yebɣa Weqbayli

Nettsuɣu ɣef tlufa timeẓyanin, rennunt-d tmeqqranin. Anwa i iqeblen timliliyin n uciweṛ n at ufella akked yegdudanen ? Aya yezga-d ẓẓay aṭas ɣef ulawen n yimdanen ur nezmir ad sriḥen rriḥa n at udabu. Maca iswi n at ufella d akemmel n nniḍam.
- Advertisment -

Most Read