At Yiraten ( Tizi-Wezzu) : Tameɣra n Ḥeb lemluk

0
225

Imezdaɣ n Larebɛa n at Iraten di Tizi wezzu swejden-d ass-a 2 yunyu « tameɣra n
Suriz ». Aṭas n wid i d-yerzan akken ad ḥeḍren tamɣra-agi i d-yettilin yal aseggas.

Di teɣzi n krad n wussan ad d-yili wahil d amerkanti yerna s wazal-is:
timlilin n waddal, isaragen sɣur wid teɛna temsalt akked tmeskaniyin… Di
tagara ad d‑yili ccna.