Lwennas At Lewnis aḥbib n wegdud

0
278

Ɛarqent tliwa i d-yesakayen cihwa n timenna deg yixfawen n yemdanen yerẓa wurif. Yeffud wul. Teffud lqaɛa. Teḥreq tasa. Yeknef yixef. Ger tugdi akked tayeḍ tnesr-d si lbir n leɛdem tiɣri tecqarew tagnit yesburen aɛdil n tsusmi:
-Iles-iw yuɣal d isyaxen
-Yeszga wul ad yettiẓif
-D idammen iyi-d-yesneṭqen
-Greɣ-d am uqejmur s asif

Awal, d iceww, yuzzel ɣef yiles yuɣalen d anar n tilleli. Asefru yufa irebbi n laman, ijemɛ-d ifyar akken tasekla ad tenǧer abrid ɣer tira, ɣer unadi ɣef uzref yeɣban, ɣef tidet yefren, ɣef tafat yemunedlen, ɣef ayen yakk i d aɣ-iruḥen:
-Nekk niɣ-d iyi-iqerḥen
-Xas lḥebs yegguni-yi

Yebrareḥ ubrid zdat n lmenṭaq, ttwaksen-t xemsa ɣef yimmi, ayen yellan zik d awezɣi yufa wul abrid ɣer ɣur-s. Ameslay i d-yenǧer wallaɣ yufa asekkil ara iɛebbin tikti-s. Tutlayt ḥuzan iɣisan deg akken tegger deg ugris qerḥen i d-semden fell-as leqrun, yecrurq-d fell-as waqqar yerra fell-as aseḍru n lḥamu. Din tefrawes tebɣest, tuɣal-d teflest, ccna yulli s igenwan akken ad yinni awal-nni i ɣ-iqeṛḥen:
-Anda akka ddan yizmawen
-Assen mi reɛden deg idurar?
-Aɛmiruc yiwen seg-sen
-Deg umadaɣ ɣer rṣaṣ yezwer
-Wis anti tamda i d at yeččan
-Mi i as-rran tablaṭ yezder

Yekcem wawal di telqay n temsal, inuda iḥettec ɣef tagnit yefran. Di tebḥat n lmeḥna aṭas iqelben ɣef tidet, tagara tafat-is tesreɣ-asen afriwen. Anadi ɣef tidet yeḥwaǧ amdan bu tidet. Abrid ɣer tissas yeḥwaǧ amdan bu tissas. Ur yelli kra mebɣir kra, win yugaden neɣ yessetḥa, akud ad yerwu deg-s taḍsa. Yezzi umecwar tikli tban tḍul ma d tiɣri tezzi ɣer wegdud iwumi yezzem yimmi, ɣer tarwa n lḥif, ɣer wid-n yesmadigen si berra, ɣer wid-ak iɛecqen di lkamun i d-yettbexir Wehran… tidet d izumal i tt-yettnadin, maca yal mi ara d-affen tawwurt ad asen-teɛraq tsarut:
-Ǧerǧer mechuren yeḥzen
-Nɣaḍ-it
-Deg irreb-is ɣlin yizmawen
-Di twaɣit
-Araw-is ttwakeblen
-Amzun tesbelɛ-iten targit

Yeffer wawal nhati, yedduri cḥani, ibub asirem xas akken lweɛd iteqqes. Yerra wawal ɣer daxel lxiq, yesgugem ineẓman, yerfed akk s senjaq n umenni xas ulamma tegnit tebḍa d isyaxen. Allen yettwalin reglent ɣef tilawt akken ad flent ɣer widen teɛna temsalt. Bab n wawal yendeh s wat wawal, yesteqsa ɣef ccna n teqbaylit anida imal, ɣef yiseɣ n taqbaylit anida yedda, ɣef tegmat-nni anida tebḍa?
-Ini-asen ay afrux
-I iḥeddaden n wawal
-Widen yemmuten
-Neɣ wid i d-mazal
-Ccna n leqbayel
-Wissen anda akka imal
-Ini-asen ay afrux….

Taɣect xas ma tebbeḥbeḥ, ṣṣut simmal yettbeɛziq , yugi kennu. Aḍar xas yecceḍ, ixef yugi ɣellu, tiṭ xas temmundel, iẓri yuggi tidderɣelt. Mi yerɣa uɛerqub isefra, amedyaz yezzuzer-as ifyar am yimɣan akken ad ileqeḥ. Mi yefcel lebɣi, amedyaz yuǧew-as-id layas akken ad yennerni, mi yexmet uqlileḥ amedyaz yella-d di lmendad akken ad yefriwes. Ur d-yettilli kra mebɣir kra. Iseflan ma laqen, tarwiḥt tewjed tenna aql-i da. Ma ilaq imenɣi, taqbaylit d tansa umennuɣ, ma tlaq tamusni ur yenkir ḥed lesrar-is :
-Ay adrar ger idurar
-Ay iṭij rrǧu ur ɣelli
-S cbaḥa-nwen i d-nufar
-Xas akka zgant ccḥani
-Ma d lebḥer assen ma yeqqar
-Tamaziɣt assen a tt-naggi

Ass-a mbaddalen lewqat , tamaziɣt tuɣal d tutlayt tunṣibt di Lmaruk. Di tagnit am ta d lwajeb ad terzu tidmi-nneɣ metwal amedyaz yefkan tudert–is i lmend n waya. Tamaziɣt d tutlayt tunṣibt di Lmaruk, d lwajeb tiṭ ad tẓer amedyaz deg yitri deg yeggan akken mi d-yezmumeg s zyada n tummert. Tamaziɣt d tutlayt tunṣibt di Lmaruk d lawajeb ad sen-ssel i ṣṣut-is i mazal yessawel iyi-iḥadaden n wawal, i kra n win yesɛen taqbaylit deg wul :
-Am win yettseqqin i wassif
-Kra wer t-yeṭṭif
-Yesnezeh deg-s leɛrac
-Uqbel ad tegrem asurif
-A tezwirem nnif
-Ma ulac Tamaziɣt
-Ulac… ulac…ulac