Lwennas, waqila nesɛuẓẓeg i wenza-k ?

0
223

Lwennas, di targa mi teɣliḍ, anza-k yessawl-d, tiɣri-k wis ma tewweḍ-d, wissen ma yella nesla-yas? Acḥal i tleqmeḍ lehdur, ṣṣut-ik yesla-yas yal d aqrur, wissen kan ma yessen i teswa tmurt? Ayen tenniḍ, drus. S lmut-ik ceččen-aɣ amurḍus. Ayen i k-iceɣben iḍur-iten. I ten-iḍurren d keččini. Ɣas tamara ur tt-teǧǧiḍ ara ad k-taɛfes tirrugza, tɛemdeḍ ad teǧǧeḍ ula d axxam-ik. teǧǧiḍ axxam-ik, tnudaḍ ɣef tidett, ɣef laṣel. Ass-a isem-ik yegla-d s meskin, atan ula deg yir qemmuc.

Lukan ad teẓreḍ tin akkeni i k-id‑irebban si ger wallen-is mi tettaxreḍ, tɣil ad d‑uɣaleḍ, ziɣ ass-nni i s‑ssawlen i lajel-ik, iɛejel-d yewwi-k. Ass-a ul-is d lǧerḥ n lmut-ik i t-iččuren. Teḥder mi i d-teldiḍ allen-ik, ur teḍdir mi k-tent-qnen. Tasa-s ass-a tettquddur, yegguma as-ibru lweswas. Ul-is ad yettcetki maɛḍur ɣef tidett n lmut-ik. Ma nezmer att-nsebber nettat yaḥwaǧǧen ktar, ma nezmar attnefhem, neɣ anḥulfu iwayen tettḥulfu, ma nenna-ak nezmer neḍlem.
Ulac win i iḥulfan i tyita i s-ik-nɣan, ala win i k-yecban; d iḥbiben n tegrawla, ɣas ass-a yal wa sani yerra !

Telliḍ-asen d ugur, telliḍ-asen d aṭan i wid ik-ihelken. Ttxil-k ansega akka iɣ-d-ttwaliḍ, deg-neɣ ur sseḍlam, abrid i d-nejreḍ yeḥbes anga mmaren idammen-ik. Adrar‑nni ik-iḥdren ass ideg i teɣliḍ, i deg texnunseḍ, i deg i temmuteḍ ass-a yeggugem, iḥeddar i yal d lɛar. Iḥeddar i lbaṭel, am wid tɣilleḍ d iḥbiben-ik, neɣ wid tenwiḍ teǧǧḍi deffir-k. Tirugza tegliḍ-tt yid-k, nekkni ass-a negra-d nekkaw am uceṭṭiḍ , ula d laɛyaḍ, d ddarz ur d asen-nezmir.

Iɛdawen-ik; at ičumar, d at yetran ɣef tuyat, ass-a ḍḥan-d frurxen, ḥuzan-d kra ula seg-neɣ, qesden-as-d i tegmatt; ass-a truḥ d iḥricen. Tamsalt-nni i ɣef tefkiḍ idim, ass-a nrebba-yas iɣisi yebḍa-tt ur tt-izgil ara.

Kukraɣ ak-iniɣ ass-a nɛemmed ad negrent tudrin, ad yernu laṣel, ɣer lḥiḍ id aɣ-ɛerran, uqbel tilelli, yeḍḥad ur nesri i tlelli, agdud yemzel s ujenwi n lbaṭel.
Lwennas heggi iman-ik, tirza s axxam-ik ass n sebt 25 di yunyu, ad yendef ljerḥ n yemma-k mi ara d temmekti imɛawazen-nni ɣer ṣḥur, ur nettɣimi ar d-yali was. Lweḥc ur s ittenqas deg zal ma ara twali medden ttasen-d, ulac lɛarc ur d nettḍil i d-iqelben ɣef yisem-ik, ass-a neǧǧa-tt di lmuḥal d tidett ɣef temsalt n lmut-ik i d leslak-is.