Maɛtub Lwennas : amedyaz ur nettmettat

4
287

Matub lwennas azal-is meqqer, mazal ad s-necfu, ad ḥarben fell-as leqrun.
Lwennas yefren abrid n ccna…d awal i d lsas n tmussni, n lefhama, d
usaski ɣef ayen akk iḍerrun deg umaḍal d wayen i d-yezzin i wegdud Aqbayli. Awal n Lwennas
yezga yewzen, iserreḥ, yesɛa anamek yettaf abrid srid s allaɣ i wakken
ad yekker
wegdud ara d-yerren lḥerma d yiseɣ i yiman-is.

Aṭas n ilemẓyen i d-irebba, i d-yessaki, yemla-yasen abrid n tjaddit. Yessaki-d
arrac, yesdukkel-asen iɣallen-nnsen, yemla‑sen axxam-is yeṭṭfen s lsas akken ad
t-zedɣen.

Lwennas yettwasen di ddunit meṛṛa s umennuɣ-is ɣef tugdut akked tlelli n tikta. Lwennas d amedyaz d ameɣnas i d-yeqqaren tiquranin d tqerḥanin, win rran ḥazent. Lwennas d abeɛzeq i yettbeɛziq ama s tezlatin-is, ama s tmeslayet-is n yal ass. Lwennas yenna:  » Γas yeǧǧa lǧehd iɣalLen-iw, mazal ssuṭ-iw ad yebbeɛzeq… ». Lwennas, deg umennuɣ-ines ɣef Tmaziɣt d tugdut, yettwawet deg useggas n 1988 s
uɣur aǧadarmi n lɛaṛ, yettwakker deg useggas 1995 s ufus n irebraben, yettwanɣa
deg useggas n 1998 s ufus n leɣḍer.

Ayagi akk yeḍran d Lwennas iqbel‑it, iqubel‑it s tissas, yenna: » ttif xir ad
mmtteɣ ɣef tikta-w, wala ad mmteɣ s temɣer ɣef umeṭreḥ ». Yura di twenza n Maɛtub Lwennas i wakken ad yettwazdeɣ s usefru. Ad yettwazdeɣ s tirrugza d tissas. Ad yettwazdeɣ s tlelli d tdukli; ad yettwazdeɣ s Teqbaylit.

4 COMMENTS

  1. MAƐTUB D AQBAYLI D ARGAZ, INNUΓ ΓEF TEQBAYLIT-IS. WID I T-YENΓAN D IƐDAWEN N TEQBAYLIT. AMMER CCAḌAN YERGAZEN AM NETTA TILI ASENǦAQ NNEΓ YULI!

  2. lwennas d abrid, lwennas d tikli ghezifen gher yeswi n tidett, lwennas d tamughli gher lecghal, tamughli yettaken afud i iwmennugh. lwennas d amedya n tirugza, d nnif. lwennas uqbel ad yemet ghef teqbaylit yedder fell-as. » ass-a win yekren » ak-yini nek; ad mtegh ghef teqbaylit  » nekni nahwadj wid aydiren fell-as wid ara iqablen lmut ghef tudert-is… lwennas d tighri id-sawden, isafen, ighezran, idurar, tzemrin, tighri drus n wid id-as-islan. seg wid id-as-islan llan drus wid is-ifehmen… lwennas yemut, lwennas nghant deg urebbi n jejer…

  3. MAƐTUB D AQBAYLI D ARGAZ, INNUΓ ΓEF TEQBAYLIT-IS. WID I T-YENΓAN D IƐDAWEN N TEQBAYLIT. AMMER CCAḌAN YERGAZEN AM NETTA TILI ASENǦAQ NNEΓ YULI!

  4. lwennas d abrid, lwennas d tikli ghezifen gher yeswi n tidett, lwennas d tamughli gher lecghal, tamughli yettaken afud i iwmennugh. lwennas d amedya n tirugza, d nnif. lwennas uqbel ad yemet ghef teqbaylit yedder fell-as. » ass-a win yekren » ak-yini nek; ad mtegh ghef teqbaylit  » nekni nahwadj wid aydiren fell-as wid ara iqablen lmut ghef tudert-is… lwennas d tighri id-sawden, isafen, ighezran, idurar, tzemrin, tighri drus n wid id-as-islan. seg wid id-as-islan llan drus wid is-ifehmen… lwennas yemut, lwennas nghant deg urebbi n jejer…

Comments are closed.