Uzellagen (Bgayet) : Tteɛdiya ɣef tḥanut n ssiɣa

0
213

Iḍelli n lḥed 21 ɣuct ɣef lewhi n 2h n ssbeḥ, rebɛa n yemcumen yefren
udmen-sen
ẓeḍmen ɣef yiwet n tḥanut n ddheb i d-yezgan zdat n polyclinique n Iɣzer Ameqran s
meyya n lmitrat deg webrid n Ifri.

Imcumen-agi wwin ddheb rnan
idrimen, am akken
qqnen bab n tḥanut yerna wwten-t, syin rewlen di teẓgi.