Timeẓrit ( Bgayet ) : Luziɛa di taddart n Lqelɛa

0
228

I lmend n lɛid ameẓyan, imezdaɣ n taddart n Lqelɛa di tɣiwant n Tmeẓrit
xedmen luziɛa. Zzlan iɛejmiyen ferqen aksum ɣef imezdaɣ n taddart.

Luziɛa-agi teɛna akk Iqelɛiwen anda ma yebɣu izdeɣ, kkan di luziɛa-agi
am nutni am wat taddart. Am akken tella di leɛwayed n Iqbayliyen zgan
xedmen luziɛa seg zik-aya. Imi luziɛa tessnernay di tegmat akked
tdukli ger imezdaɣ.

Am akken teggar lferḥ ɣer wulawen, tesfaḍ imeṭṭi n
igujilen akked wid yenḥafen.