Tubirett: Takerḍa deg iḍ

0
188

Ussan-a, tuget takerḍa n tḥuna di Tubirett. Ayagi yeǧǧa imdanen ad idiren deg uqelleq akked tegdi. Annec-agi yekka-d si lexṣaṣ n laman yeǧǧan imukar ad tɛerrin imdanen. Am ta yeḍran di lḥuma n 120 n tmazduɣin. D taḥanut i d-yezgan di lḥuma n 120-tnezduɣin di tama n usamar ɣef temdint n Tubirett, tettwaker sendiḍelli deg iḍ. Bab n lemḥel imi d iḍelli di tafrara i d-yerra s lexber n wayen yeḍran, ma akken yeldi taḥanut, yaf mačči akken i tt-yeǧǧa. Bab n tḥanutt i cekta i wid terza temsalt.