Daily Archives: Tub 31, 2011

Illiten ( Tizi-wezzu ): Imezdaɣ n taddart aẓru sutren  » commission d’enquête »

I tikelt tamezwarut, imezdaɣ n Weẓru i gan tigawt yecban t-agi. Iḍelli ɣef 5h n ssbeḥ imezdaɣ-agi belɛen tibbura n lemqer n tɣiwant...

Dreɛ Lmizan (Tizi Wezzu ): Belɛen abrid aɣelnaw wis-25

Tadukli n inelmaden akked tdukliwin n Dreɛ Lmizan d Tizi ɣennif, belɛen abrid...

D acu-tt tlelli ay akli ?

Ɣef tmeddit-ik ass-a yulli wass, azaglu dayen yettwakkes ɣef yir-ik; azaglu nni trefdeḍ acḥal d aseggas, tkarzeḍ iḥarqan d sḥari, awal ur k-id-yuli, timenna ɣur-k teǧǧiḍ-tt i tagara. Anyir-ik ɣas yezga di lqaɛa, ass-a trefded s wallen-ik d asawen, d igenni ik-d-zaknen. Tiwwura-k ldint I waḍu n yal tama; semmeḍ, yaḥma. ɣas akken tarɣa tfekka, ḥelu tzedɣ-it tatut.

Leqser ( Bgayet ): Imezdaɣ belɛen abrid aɣelnaw wis-26.

Iḍelli, imezdaɣ n lḥuma 2 di Leqser belɛen abrid aɣelnaw wis-26. Imezdaɣ-agi sutren deg imḍebren terza temsalt akken ad...
- Advertisment -

Most Read