Ifnayen( Bgayet): Imezdaɣ belɛen abrid wis-26

0
170

Abrid aɣelnaw uṭṭun 26 yeqnen Bgayet akked Lezzayer tamanaɣt, ibelleɛ ass-a n lexmis 13 deg wayyur ideg nella, sɣur imezdaɣ n Lxeṛṛub di tɣiwant n Yifnayen dayra n Leqser. Imesabniyen-agi seknen-d zzɛaf-nnsen mgal imewlan n ttawilat n uṣiweḍ yessulin di ssuma n itikiyen.

Ayagi isserfa nezzeh wid isexdamen ttawilat n uṣiweḍ. D ayen i d yewwin aɛetli aṭas i wid yettawin abrid n Bgayet. Ula d imḍebren n wilaya n Bgayet i rran ad gen yiwet terzeft ɣer Sidi Ɛic akked Sidi Ɛyad, ur ten-ǧin ara imesbaniyen ad ɛeddin. D ayen i yeǧǧan lwali n Bgayet ad d-yini i radyu n Bgayet, d akken imezdaɣ n Bgayet yal tikelt belɛen abrid.
C.W