Ɛin Bessam ( Tubirett ): S sebba n tteɛdiya ɣef yiwet n tselmadt,Iselmaden n tasnawit ḥebsen ɣef uxeddim.

0
227

Iselmaden n tesnawit Ṭaleb Saɛid n Ɛin Bessam kecmen di « la grève » war tilas iḍelli, s sebba n tteɛdiya i d-yellan ɣef yiwet n tselmadt sɣur yiwen n unelmad ilemden deg weswir wis-sin.

Taluft teḍra-d ass-nni letnayen yezrin ma akken taselmadt tessuffeɣ anelmad seg tzeqqa acku yettcawwil. Anelmad yugi ad iffeɣ si tzeqqa. Dɣa, dina i tebda twaɣit, anelmad ibelleɛ tabburt n tzeqqa s ṭṭwabel yekkes-d lmus ɣer tselmadt, ammer mačči d inelmaden i tt-d iselken tili yeḍra-d ubaxix,syin akin wwḍen-d imsulta.

Γef aya i d-ger tiɣri sandika Cnapest i yiselmaden n tesnawit-agi akken ad ḥebsen ur sɣarayen ara alarmi iɛedda unelmad-agi di tasqamut n « discipline ».

C.W