Tizi-Wezzu: Tajmilt i Muḥmed Igerbucen.

0
192

Ilmend n umulli n tlalit n unaẓur ameqqran, Muḥamed Igerbucen, imḍebren n yidles n Tizi-Wezzu, akked d kra n tdukliwin gara-sent tidak yewwin isem-is rnu tidukliwin n At Gdiɛa, Ixeṛban akked Ḥnifa, sudsent-d deg wexxam n Mulud At mɛamer timzizelt tis snat n uẓawan aklasiki n Muḥamed Igerbucen.

Leqdic ad d-yili di krad n wussan, ad ibdu seg ass n 12 wamber alarmi d ass n 14 deg wayyur i deg nella.

C.W.