Monthly Archives: Tuber, 2011

Illiten ( Tizi-wezzu ): Imezdaɣ n taddart aẓru sutren  » commission d’enquête »

I tikelt tamezwarut, imezdaɣ n Weẓru i gan tigawt yecban t-agi. Iḍelli ɣef 5h n ssbeḥ imezdaɣ-agi belɛen tibbura n lemqer n tɣiwant...

Dreɛ Lmizan (Tizi Wezzu ): Belɛen abrid aɣelnaw wis-25

Tadukli n inelmaden akked tdukliwin n Dreɛ Lmizan d Tizi ɣennif, belɛen abrid...

D acu-tt tlelli ay akli ?

Ɣef tmeddit-ik ass-a yulli wass, azaglu dayen yettwakkes ɣef yir-ik; azaglu nni trefdeḍ acḥal d aseggas, tkarzeḍ iḥarqan d sḥari, awal ur k-id-yuli, timenna ɣur-k teǧǧiḍ-tt i tagara. Anyir-ik ɣas yezga di lqaɛa, ass-a trefded s wallen-ik d asawen, d igenni ik-d-zaknen. Tiwwura-k ldint I waḍu n yal tama; semmeḍ, yaḥma. ɣas akken tarɣa tfekka, ḥelu tzedɣ-it tatut.

Leqser ( Bgayet ): Imezdaɣ belɛen abrid aɣelnaw wis-26.

Iḍelli, imezdaɣ n lḥuma 2 di Leqser belɛen abrid aɣelnaw wis-26. Imezdaɣ-agi sutren deg imḍebren terza temsalt akken ad...

Ɛin Bessam ( Tubirett ): S sebba n tteɛdiya ɣef yiwet n tselmadt,Iselmaden n tasnawit ḥebsen ɣef uxeddim.

Iselmaden n tesnawit Ṭaleb Saɛid n Ɛin Bessam kecmen di "la grève" war tilas iḍelli, s sebba n tteɛdiya i d-yellan ɣef yiwet n...

(Semɛun) Bgayet: Imezdaɣ belɛen taɣiwant

I wakken ad d-seknen lɣiḍ-nnsen mgal yir ḥala ttidiren di tama-nnsen, imezdaɣ n taddart n Buɛlun, yeddan ɣer tɣiwant n Semɛun, gezmentt di rray,...

Tabɣest i Kamal-Nait Zerrad

Nesla temmut yemma-s n Kamal Nait-Zerrad, amusnay ameqqran n tutlayin timaziɣin. Nessaram i wemddakel-nneɣ Kamal akkd twacult-is tabɣest (lkuraj) i wakken ad qablen ussan-a iqesḥanen. Imyura...

Ar melmi?

Ar melmi ad runtt tyemmatin tiqbayliyin ɣef warraw-nnsent akked yirgazen-nnsent? Ar melmi ilemẓyen n tmurt n yeqbayliyen ad ttcihwan tarewla akin i yil? Ar melmi ad nsel anagar yir isallen? Ar melmi ara ttazzalen ineɣmasen d timeḥzizwar ɣef anwa ara d-yawin uṭṭun n wid yettwanɣan? ...

Aweqqas ( Bgayet ): Ulac tafat n iberdan

Tezga temdint n Aweqqas di ṭlam. Aṭas n imekwan di temdint qqimen bla tafat n iberdan. illa wanda tikwal ad d-tecɛel, tikwal di temdint...

Bgayet: Ixeddamen n tɣiwanin ḥebsen ɣef uxeddim

Dɣa, ass-a n lexmis 23 ṭuber i yebdan ixeddamen n tɣiwanin aḥbas ɣef uxeddim n krad n wussan, ɣer -iluɛa ssandika ( CNSC...
- Advertisment -

Most Read