Aweqqas ( Bgayet ): Ulac tafat n iberdan

0
229

Tezga temdint n Aweqqas di ṭlam. Aṭas n imekwan di temdint qqimen bla tafat n iberdan. illa wanda tikwal ad d-tecɛel, tikwal di temdint s timmad-is i yettnusen i ṭlam. Di liḥala-ayi i tettidir temdint aṭas n wagguren aya.

Imezdaɣ i leḥḥun deg iḍ ttkalayen ɣef tafat n tkeryas akked tafat n tḥuna. Aɣbel ameqran n wid iteddun deg iḍ d timjiryin ur nesɛi leɣṭat, imi aṭas i yeɣlin zdaxel-nnsent.

Ula di kra n tamiwin, yella wanda lecɣal qqimen akken ur fukken ara, imi yella wanda i d-ffɣen kra n igeḍmen n wuzzal.

C.W