Xeṛṛaṭa (Bgayet): Zzɛaf n imezdaɣ

0
172

Imezdaɣ n 40 n tmazduɣin di temdint n Xeṛṛaṭa, seknen-d lɣiḍ-nnsen deg yiwet n ccikaya i yemḍebren n lwilaya ɣef iɣeblan ttidiren yal ass.

Imezdaɣ-agi nnan seg useggas n 1993 nutni d aruju deg imḍebren i wakken ad asen d-frun uguren-nnsen, maca ur d-yella ara.

Ger wuguren i ten-id -yettqabalen yal ass, asuffeɣ n waman iluɣen, lqella n tisiti, lexṣsaṣ n waman n tissit.

C.W.