Tanaga ɣef Nur At Σmara

6
244

Tamaziɣt Tamaziɣt Tamaziɣt ay imdukal ,d izen aneggaru i s-d-yuzen Nur i mass Kamal Buεmara ladɣa ahat i waṭas-nniḍen.
Zrin 40 wussan ɣef tmettant-is maca cukkeɣ ugar n 40 n temsirin i ɣ-d-yefka deg tudert-is akked tmettant-is.

Ur ttwaḥsaben ara wid yellan ,amzun ulac win ur nesεi tanaga fell-as ulac win ur nḥulfa s lqerḥ ,tuget seg wid iḥeḍren ur ten-id-yuli ara wawal imi meqqer leḥzen ur t-yettawi yimi.

Ula d nekk sεiɣ tanaga ɣef Nur ,d ussan kan qbel tamettant-is ,nemsawal am leεwayed di FACEBOOK ,yal tikkelt ad yi-yessebɣas ɣef tira i ttaruɣ ,ladɣa nek urǧin i s-fkiɣ talwit acku ttrusuɣ fell-as s yisteqsiyen am ubruri ;tikelt taneggarut ,nemyuzal ( nniɣ-as yenna-yi-d Azul ) steqsaɣ-t ɣef lɣiba-s imi acḥal ur d-iban yenna-d  » aqel-i di Fransa ussan-a  » nruḥ nuɣal deg wawal ladɣa am yal tikelt ,ta d tira tayeḍ d awalnut…atg nniɣ-as  » A mass wellah ar bɣiɣ ad k-id-steqsiɣ yiwen usteqsi yeffɣen ciṭuḥ i udiwenni  » yerra-d :  » ulac aɣilif ,awi-d  » nniɣ-as :  » acu tenniḍ deg Timanit i Tmurt n Yiqbayliyen ?  » yerra-yi-d :  » i kečč teεǧeb-ak tikti-yagi ?  » nniɣ-as  » teεǧeb-iyi nezzeh  » dɣa yesteqsa-d ɣef tikli n tikti ger Leqbayel nekk rriɣ-as srid belli tleḥḥu yerna Amussu n Timanit d netta i yeṭṭfen lwelha ,yenna-d  » i kečč ,tettwaliḍ belli tikti-yagi ad tessiweḍ ?  » rriɣ-as s tefyirt-nni n mass Ferḥat : win i teddun ɣef tidet ,yessawaḍ ;ladɣa yekfa-tt-id Nur s usirem imi yi-yessebɣes u yenna-d  » imi s tidet ,nessaram ad yili d ayen yelhan i Tmurt-nneɣ ,ferḥeɣ yes-k mliḥ a Lmulud « .

Nur yeǧǧa-yaɣ maca yeǧǧa-yaɣ-d ayen ur nettizmir ad neǧǧ.
I usmekti ,Tawacult n Umussu n Timanit tella am leεwayed ,teḥḍer s yiεeggalen-is aked yimeɣnasen-is.

6 COMMENTS

 1. ɣur-i asteqsi, tawacult n Nur « At 3mara » i sen-qaren deg taddart neɣ d « ould » kan i tbeddlem s At? tanemmirt

  • Deg taddart-is fell-as yeεfu yerḥem, s nnekwa Taqbaylit i s-sawalen i twacult n Nur, d tadebelt i tt-irran d « Ould »

 2. ɣur-i asteqsi, tawacult n Nur « At 3mara » i sen-qaren deg taddart neɣ d « ould » kan i tbeddlem s At? tanemmirt

  • Deg taddart-is fell-as yeεfu yerḥem, s nnekwa Taqbaylit i s-sawalen i twacult n Nur, d tadebelt i tt-irran d « Ould »

 3. Azul
  Nettmnni-yak amkan-ik di ljennet (ma tella). Tura imi truhedh, labud imzyanen ad ddmen amkan-ik. Daghen win iruhen adh yughal wayedh deg umekkan-is; akk-a idh dunnit. « tejra wesser(t negh teqqur, ilaq attughal tayedh deg umekkan-is. Abrid nnegh, izerfan nnegh, tidukli nnegh tella di teqvalit, deg laawayedh nnegh macci di ldjamaa negh deg uqran. D wagi i d awal-inu.

 4. Azul
  Nettmnni-yak amkan-ik di ljennet (ma tella). Tura imi truhedh, labud imzyanen ad ddmen amkan-ik. Daghen win iruhen adh yughal wayedh deg umekkan-is; akk-a idh dunnit. « tejra wesser(t negh teqqur, ilaq attughal tayedh deg umekkan-is. Abrid nnegh, izerfan nnegh, tidukli nnegh tella di teqvalit, deg laawayedh nnegh macci di ldjamaa negh deg uqran. D wagi i d awal-inu.

Comments are closed.