AT YEƐLA : LEXSAS YENƔA TUDERT.

4
214

Am tamiwin akk n Tmurt n Yiqbayliyen, At Yeεla tettmurrud ɣef uzagur imi teḥres ccetwa s lqella n ttawilat.

Lxsas n lgaz n tqerεet akk d lmazut akked d tuqqna ar uzeṭṭa n ( internet ).

Teččur At Yeεla di lawan uzemmur imi mačči drus deg warraw-is i yettidiren di tmaneɣt akked tamiwin-nniḍen; annect-a ixleq-d tawla deg usafar n wučči maca akken i yaɣ-d-yenna yiwen seg yimezdaγ : llant 400 n tqerεatin n lgaz, imdebber n lpumpa yerra 200 acku qeṭṭunt-d ayen ttiḥwiǧen imezdaγ.

Syin yekfa lmazut 3 n wussan d ayen d-ixelqen reffu n yimezdaγ acku d ttawil-nsen amezwaru i useḥmu di ccetwa ladγa deg temnaṭ-agi semmḍen ayen din.

4 COMMENTS

 1. azul, ur ttvuṭit ara deg tefranin i d-iteddun, ulamma adrar tuεer deg-s tegrest, rrnu ttawilat ulac, axeddim ulac, iwumi ara neccetki? nufa-t-id ar at zik awal agi,( ad neccetki i ugellid amecṭṭuḥ, netta ad yeccetki i ugellid ameqqran, ameqqran a d-yaγ lḥeq, tura agellid nni, dayen ur ssneččur ara tiṭṭ, iḥessb-aγ ulac deg nneγ, yenna yaγ-t-id yakan deg tizi lγila.

 2. azul, ur ttvuṭit ara deg tefranin i d-iteddun, ulamma adrar tuεer deg-s tegrest, rrnu ttawilat ulac, axeddim ulac, iwumi ara neccetki? nufa-t-id ar at zik awal agi,( ad neccetki i ugellid amecṭṭuḥ, netta ad yeccetki i ugellid ameqqran, ameqqran a d-yaγ lḥeq, tura agellid nni, dayen ur ssneččur ara tiṭṭ, iḥessb-aγ ulac deg nneγ, yenna yaγ-t-id yakan deg tizi lγila.

 3. Azul
  Ma yella netsu Taqvaylith,
  Tin deg wacu nettetd,
  S wacu id nezger leqrun,
  Thin igh sduklen ghur wudem lâdawen,
  Aheyyef ak d temheqranit ad agh ldin allen.

 4. Azul
  Ma yella netsu Taqvaylith,
  Tin deg wacu nettetd,
  S wacu id nezger leqrun,
  Thin igh sduklen ghur wudem lâdawen,
  Aheyyef ak d temheqranit ad agh ldin allen.

Comments are closed.