Bgayet: Σebd Luhab Abeǧǧawi iwweḍ ger ifassen n Ṛebbi

0
207

Acennay Σebd Luhab Abeǧǧawi yemmut ass n ssebt tameddit, ɣef tudert n 87 n iseggasen, s lehlak i t-yeṭfen aṭas aya.

S yisem-is aḥeqqani Baɛuc Racid, acennay-agi iɣab aṭas ɣef tzeqqa n ccan alrmi d aggur n dujember yezrin , illa-d d inebgi n lḥerma i d-necden imḍebren n TRB ɣef demma n tfeska n ccna n « citadine » d tajmilt i Ccix Sadeq Abǧawi yellan d amdakel-is n ccna (1907/1995), am akken llan qedcen i sin d radyu n Bgayet.

Σebd Luhab Abǧawi yella yettwasen s tezlit-nni: Ah! Ah! A Beyẓiṭ anda tensiṭ iḍelli.

Timḍelt n Ccix Ɛebd Luhab Abǧawi tella-d iḍelli ɣef 13h n tmeddit anda ḥeḍren waṭas inaẓuren i t-yesnen.

C.W.