Bgayet: Imezdaɣ n Mellala ttcektin

0
212

Ass-a n ssebt 14 yennayer, cektan imezdaɣ n taddart n Mellala yettabaɛen taɣiwant n Wadɣir ɣef yir ḥala n iberdan akked usuffeɣ n waman iluɣen ɣer imḍebren.

Yir ḥala n iberdan yuɣal d aɣbel i yimezdaɣ n taddart n Mellala imi acḥal d tikal i sutren deg imḍebren terza temsalt awenneɛ di ḥala iberdan ur nelhi i tikli.

Rnu ɣer wugur-agi, aɣbel n waman ur nelhi i tisit mazal wanda ur ffiɣin ara, ayagi yezmer ad d-yeglu s lmaḍra i yimzdaɣ-agi.

C.W.