Ferḥat: Anaẓur d usertan.

0
231

Tiṭ ma terres ɣef tizi n wass-a ad s-d-iban ubrid id d-ḍefreḍ, di tikli ur taḥbiseḍ ar ass-a. S tebɣest, d tidett tqubleḍ uḍan iberkanen, laḥbas, lbaṭel d wid it-ittleqimen.

Deg yiḍ n Lzzayer tfeǧǧeḍ fell-aɣ am yitri n ṣbaḥ, itri iɣ-d-imlan abrid ɣer timanit. Deg-s tesmendageḍ izileq n tugdut d win n tlelli iwakken ur xettin. S tezlatin-ik tebniḍ-d lḥiḍ, tgiḍ tilas i tkarkas d ukellex. Yal tizlitt d tamuɣli yersen ɣef allen akken ad d-walint tillawt d wid iɣ-yettruẓun ifadden.

Tbeddeḍ ɣef tizi n wass-a tesakdeḍ ɣer zdat, iban-ak-d uzekka ( di timanit ) ur yelli deg-s umennuɣ; tuǧǧal akked igujilen ad d-sefḍen imeṭṭawen, ussan ad fsun am ijeǧǧigen n tlelli, tamurt-nneɣ ad d-tegri ger ifasen n tarwa-s, deg-s ad ẓẓun yal d asirem, yal targit deg-s ad teffeɣ; targit ara yeǧǧen uḍan d ilmawen. Assen d ass i deg ara d-neffeɣ seg uḍan i wakken an-nezdeɣ ussan.

Tagmatt i ɣef neseḥbibir acḥal d aseggas, di timanit s timanit ara taf tudert. Deg-s ara nemyaɛqal, seg-s ara nezwi butellis id d-yersen ɣef wallen, nettwali kan deg-neɣ ayen ndir.

Ferḥat, ayen tecnniḍ d wayen tenniḍ d tiɣri n cfawat, iɣ-d-ismektayen s lǧara id d-tewwi tlilit deg webrid n tlelli ideg id d-ddan imaziɣen. Ṣṣut-ik ass-a yewweḍ ɣer yal aqbayli, ɣer yal argaz d tmeṭṭut illeliyen, d tiɣri n lebni n tɣarma, d tiɣri n uhuddu n lbaṭel d imesbaṭliyen id-ikecmen tamurt d wallaɣen akken ikeččem burekku turin.

Ɣas ewwten-k, gezmen-ak tassa, ɣas sefḍen-d ɣur-k laɛwayer deg-sen yellan, keč tqubleḍ-ten s tezdeg d tidett acku tezriḍ belli d targit n Umeẓyan d tezyiwin-is ara yefɣen.