Tamda ( Bgayet ): Imezdaɣ n temda belɛen abrid wis-12

0
191

Assa-a n lḥed 29 di yennayer, imezdaɣ n Temda di wadɣir belɛen abrid aɣelnaw wis-12. Imezdaɣ-agi bɣan ad d-jebden lwelha n imḍebren akken ad d-lhun d iɣeblan-nnsen.

Ger iɣeblan ttidiren imezdaɣ-agi, lexṣas n ttawilat n uṣiweḍ, imi imezdaɣ-agi i wɛer-asen akken ad ruḥen seg wemḍiq ɣer wayeḍ neɣ ad awḍen ɣer wenda xedmen di lawan, rnu ɛad inelmaden. Am akken daɣen i sutren deg imḍebren ad salin tiɛrurin n ubeɣli ( dos-d’ane)deg iberdan akken wid ileḥḥun s leɣseb ad sneɣsen di tezla.

C.W.