Tamaziɣt di Tɣiwant n Frankfurt am Main

4
499
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mi ara yekcem yiwen ɣer « Service Aux Affaires Multiculturelle » n Tɣiwant n Frankfurt am Main di tmurt n Lalman ad yaf sdat-s yiwet n tugna n yimaziɣen
s usenǧaq amaziɣ.

Ad d-nesmekti belli taɣiwant n Frankfurt am Main seg useggas n 1992 ar ass-a
d nettat tettaru deg isalen-ines ama d tisɣunin ama d tibratin ama d ayen nniḍen
s tmaziɣt.

Ula d timsulta akked tɣiwant n Frankfurt am Main ssufɣen-d yakan aseggas n 1996 yiwen n usaru s tmaziɣt.

Acuɣer ulac annect-a di tɣiwanin n tmura n Tmazɣa?

A.A

4 COMMENTS

  1. Ulac annect-a di tmazɣa, acku tiɣiwanin deg tmurt ulac yakk d acu i d-ssufuɣent, la s tmaziɣt la swayen nniḍen.. d ulac i tent-izedɣen

  2. Ulac annect-a di tmazɣa, acku tiɣiwanin deg tmurt ulac yakk d acu i d-ssufuɣent, la s tmaziɣt la swayen nniḍen.. d ulac i tent-izedɣen

  3. Iselwayen n tγiwanin n tmurt n Yeqbayliyen, am akken ttseḍḥin s Teqbaylit nsen, neγ ttuggaden iγellaten= les chefs n ddayra akk d win n lwilaya, imi d sin agi iten-iḥekmen, ma iεedda yiwen tilist, a t-id-rejmen, ad bernen fell-as, qqaren dduwla am Rebbi ad nexdem akken tebγa, ccγel ečč aγrum-ik teqqimeḍ.
    Imi d lebγi n tsertit akk waya, ihi siwa tuddsa tasertit deg timanit n tmurt, ara tt-irefden, a tt-nseqdec gar-aneγ ad tidir.

  4. Iselwayen n tγiwanin n tmurt n Yeqbayliyen, am akken ttseḍḥin s Teqbaylit nsen, neγ ttuggaden iγellaten= les chefs n ddayra akk d win n lwilaya, imi d sin agi iten-iḥekmen, ma iεedda yiwen tilist, a t-id-rejmen, ad bernen fell-as, qqaren dduwla am Rebbi ad nexdem akken tebγa, ccγel ečč aγrum-ik teqqimeḍ.
    Imi d lebγi n tsertit akk waya, ihi siwa tuddsa tasertit deg timanit n tmurt, ara tt-irefden, a tt-nseqdec gar-aneγ ad tidir.

Comments are closed.