Ugar n 10 n wussan nebla tuqqna n Intenet ɣer-s lgaz yuɣalen am ddheb rnu lmazut akked waman…

2
208

D tukkra n ddunit neɣ ahat d tuɣalin ɣer deffir, akka i tt-ḥesben yimdanen deg At Yeεla imi ulac win ara d-yesteqsin seg widak-agi i iḥekmen am uselway n tɣiwant am win n ddayra.

D tiwizi i tt-yefran imi kkren medden akken llan ldin-d abrid i ukamyun n uyefki s lbalat qrib 10 Km syin bdan wurfan alammi d-gran medden di ccfer n lmut imi ifukk lgaz d lmazut ula d trisiti yettruḥu; εewwlen ad ldin iberdan ɣas alamma d tamaneɣt.

Menbeεd tiwizi, fehmen yimdebbren neɣ yewweḍ-asen-d lamer akken ad εerḍen ad sedhun lɣaci ɣas s wawal d ayen ur nkellex aselway n useqqqamu n At Yeεla i Umussu n Timanit yesserwan imdebbren icetkiyen akked truẓi uqerru.aneggaru-yagi ur yessaweḍ ara ad d-iceyyeε kra n tugniwin s ssebba n tuqqna i iɣaben.

L. YUNSI

2 COMMENTS

Comments are closed.