Yebɣa Ṛebbi tebɣa ddula !

8
211

Am di yal tikelt tamurt n iqbayliyen tettwaɛzel, i teɣri-s ulac win id d-yerran, di lhem-is ulac i win iwumi id d-ḥṣel. Ur srin deg-neɣ ma nella, ma ulac-aɣ, ma nedder neɣ nenger, akka seg wasmi i yefra tṛad nni amcum.

Ɣas akken akal n Lzzayer yelaɛlaɛ seg idamen-nneɣ, yal talit nesway-it s idamen-nneɣ i wakken kan ad d-imɣi deg-s ahat cwiṭ n tlelli. Lxir iɣ-yuɣalen, neɣ ayen id aɣ-d-iṣaḥen ad tafem ɣer win akkenni i teksen iselfan i weydi.

Di tegnitt n wass-a, adfel yerna-d tigad-is ɣer tid id d-ǧǧa Ddula, adfel yusa-d akken kan ad ɣ-d-ismekti belli tamurt-nneɣ d tiḥizit, adfel s usemiḍ-is d wegris-is ismektay-aɣ-d s yimal iɣ-d-igran, id ɣ-yettraǧun di tmurt n Lzzayer ma yella n kemmel deg-s, ismektay-aɣ-d ammer ad nettu ayen iɛeddan fell-aɣ.

Tudrin d temdinin iɛezelitent wedfel, yaɛratent usemmiḍ, sɛedayent yir uḍan bla trisiti, bla lḥamu d tgella… ula d ibardan reglen, ur d tegeri teɣri ara d ifɣen s yenna. Ur yelli d adfel ara neseḍlem, ur yelli d tagrest iɣ-ikarhen.

D tidett mačči d ddula id d-iɣeḍlen adfel agi, maca d netta-t ara t-iksen, ur yelli d Ddula igreglen ibardan, maca d nettat ara ten-iserḥen, ur yelli d Ddula i isṛuḥen trisiti, maca d nettat ara tt-id-yerren, ur yelli d Ddula i iḍelmen mi ara ɣ-teskiddib d nekni iten-ittamnen, ur yelli d Ddula i iḍelmen mi ur texedim ara ayen ilaq ad texdem, d nekni i iḍelmen imi narǧa ad texdem ayen ilaqen.

Agdud yettmettat seg usemmiḍ, Aselway n Tgelda yessawal-d ɣer tefranin, akken agdud ad yefren win ara t-yeččen, win ara t-yeǧǧen ilaẓ d usemmiḍ…

Ay aqbayli! Ma yella yeǧǧa-ak-d usemmiḍ cwiṭ n nnif, cemmeṛ i yiɣallen-ik am di yal tikelt, lhi-d d yiman-ik, imal-ik atan di timanit d timunent. Nger atan akkin i wemnaṛ, ma yella d tidett la d-yettak laẓ aɣrum, tilli aql-ak tarwiḍ-t di Lzzayer. win i teddun d buylefḍan d ammus ara t-id-iṣaḥen ma d “ win yeṭsen ger yiḍan ad d-yekker s iselfan ”.

Sɣur Murad Irnaten

8 COMMENTS

 1. Imi akken tefra i ḥewṣen tamurt rran-tt d ayla nsen, Ṛebbi daγen rran-t d ayla nsen, segimir nni, ar tura siwa ayen n ddir i γ-ttbudden, nettwali d acu izerrin ama γef tutlayt nneγ neγ ameẓruy n tmurt nneγ, acku nutni bγan a γ-rren d aklan ilebda, ma nefka asen azuγer deg webrid-a nsen.

 2. Imi akken tefra i ḥewṣen tamurt rran-tt d ayla nsen, Ṛebbi daγen rran-t d ayla nsen, segimir nni, ar tura siwa ayen n ddir i γ-ttbudden, nettwali d acu izerrin ama γef tutlayt nneγ neγ ameẓruy n tmurt nneγ, acku nutni bγan a γ-rren d aklan ilebda, ma nefka asen azuγer deg webrid-a nsen.

 3. Azul
  Ghef akken twaligh, asetwigh ameqran negh s yeqvayliyen yusad segmi nefka rray i weyyitt. D tidet daghen, rray itwakes agh kra, kra nevray as nukni. Zik nni (maci zik aya, adnini seg iseggasen izwaren 1975), thawacult (tafamilt) taqvaylith, negh thaddarth taqvaylith ur thetskalay ara ghef lehkem iwakken atsefru ighevlan is. Deg thallit nni, ur nesli ara akken yiwen imuth deg semmit negh s llaz. Deg seggasen n 70 ar da, akken qaren imezwura, « nevra i tvel deg waman ». Nettak arrac negh iw ghervaz azzayri bla ma nhewes anfhem d acu ised fettlen deg theclassth. Nefka thilufa negh akw d tid n tudrin negh i craâ azzayri (haca wid ighed issellen). Nughal neteg ayen yllan d lâr i yjeddithen negh : nefferru immennughen negh ghur ijadarmiyen. Nevra i thjumaâ negh, nettekkay deg thferranin (lvote) n tghiwanin unekcam azzayri, etc, etc, etc,

  Ihi, assa, ma yella nra thilleli, timanith, nnif, issefk anughal ghur izuran : igrawen n tudrin akw d iâarciwen, lsas n tmurt taqvaylith, widak irefden tamurth negh deg ayen iâaddan. Igrawen ayyi maci kan deg tudrin; issek ad ilin ulama di diaspora taqvaylith deg amadal akw d zzayer. Ghas akken assa issefk ased nernu adabu i tmurt taqvaylit ar isduklen iqvayliyen anda ma llan.

  Ass ayyi ghur negh tawilth nnig wakken sâan ijeddithen negh. Acimi ur nreffed ara thamurth negh gher iguenwan ?

  Ihi ayen itran did negh ass a yussad daghen (kra n cwitt) sghur negh. Yewid ass a an srih tidi negh. Ma yella telmegh smehth iyi.

 4. Azul
  Ghef akken twaligh, asetwigh ameqran negh s yeqvayliyen yusad segmi nefka rray i weyyitt. D tidet daghen, rray itwakes agh kra, kra nevray as nukni. Zik nni (maci zik aya, adnini seg iseggasen izwaren 1975), thawacult (tafamilt) taqvaylith, negh thaddarth taqvaylith ur thetskalay ara ghef lehkem iwakken atsefru ighevlan is. Deg thallit nni, ur nesli ara akken yiwen imuth deg semmit negh s llaz. Deg seggasen n 70 ar da, akken qaren imezwura, « nevra i tvel deg waman ». Nettak arrac negh iw ghervaz azzayri bla ma nhewes anfhem d acu ised fettlen deg theclassth. Nefka thilufa negh akw d tid n tudrin negh i craâ azzayri (haca wid ighed issellen). Nughal neteg ayen yllan d lâr i yjeddithen negh : nefferru immennughen negh ghur ijadarmiyen. Nevra i thjumaâ negh, nettekkay deg thferranin (lvote) n tghiwanin unekcam azzayri, etc, etc, etc,

  Ihi, assa, ma yella nra thilleli, timanith, nnif, issefk anughal ghur izuran : igrawen n tudrin akw d iâarciwen, lsas n tmurt taqvaylith, widak irefden tamurth negh deg ayen iâaddan. Igrawen ayyi maci kan deg tudrin; issek ad ilin ulama di diaspora taqvaylith deg amadal akw d zzayer. Ghas akken assa issefk ased nernu adabu i tmurt taqvaylit ar isduklen iqvayliyen anda ma llan.

  Ass ayyi ghur negh tawilth nnig wakken sâan ijeddithen negh. Acimi ur nreffed ara thamurth negh gher iguenwan ?

  Ihi ayen itran did negh ass a yussad daghen (kra n cwitt) sghur negh. Yewid ass a an srih tidi negh. Ma yella telmegh smehth iyi.

 5. Ur yebghi Rebbi, ur tebghi ddula ; d ayen i nzerreâ i la nmegger tura, mazal, i d-mazal ad nemger ! tigi mezz’iyit, mazal tiqerh’anin ; iiih a tid i d-iteddun !!! ya h’esra ma d tigi i d tilufa ! ad d-rnunt tid yugaren aya, ad rnunt tid ara yiqsih’en ugar n tid ara d-yasen.

  Ghli-d a llaz’, ughal-d a tterka, rnu-d ay asemmid’, wwet-d a ssiâq, kfu-yagh a tyfus, ssenger-agh a m lh’eqq ; ad tfak tegrest, ad d-tejbu tefsut, ad d-irnu unebdu, ad ten-id’fer lexrif. Tigi akk tâeddint, tigi akk am udeddic yuli yeqcer, ih’ellu ljerh’ ines, ur d-tgerri ccama.

  Ar asmi ara s-nh’ulfu akk i ljerh’ ur nh’ellu, winna ur isettuy lxir lexrif, aqrih’-nni ur issemsaw uzghal n unebdu, tifidi-nni ur issedhaw ujedjig akked tzegzewt n tefsut, imiren ad neh’su s ljerh’ yugaren lejruh’, ad as-neqqar i Rebbi, u, ad as-neqqar i ddula : « A-t-an ma am tigi, rnut-d rnut-d rnut-d i yugaren aya ! »

  Ihi, tigi sehlit, d axeclaw kan iteddem wad’u, d axeclaw !
  I yuâren d ixeclawen n wul !
  A wer dasen-ih’d’er lmumen yixeclawen n wul !

  • azul a mass Amehbul, d acu i s-id-yeggran i win mi truḥ tmeslayt-is ass-a, degmi netta truḥ-as, yebγa ad yeglu s wiyaḍ, tebda-d asmi akken tefra,llan kra di Leqbayel fkan afus deg tutlayt nsen, refden tameslayt n Ṛebbi, ferḥen d dduwla, bennun leğwameε d iγerbazen, ttrebbin-d dderya nneγ mgal nneγ, zrin semmusan iseggasen, tura aql-aγ neggra-d di tegnitt anda nettḍa γef Ṛebbi d dduwla, d tidett aql-aγ nettḍa acimi i nettwaεzel akka, acimi εezrayel nni yettqaciεen timesbaniyin, ass-agi ur yekkis ara adfel deg iberdan iregglen tudrin, acimi likuptirat nni yessruγuyen tineqlin d tzemmrin deg idurar nneγ, ass-a ur ttawint ara lqut d lḥamu i wid yettmettaten deg usemmiḍ, acimi daγen, leğwameε akk d iγerbazen ur ttwabnan ara i ubaγur n tmeslayt nneγ, ass-a nettwali ten d nutni ila ittebbin degs. D wigi id ixeclawen i jerḥen ulawen nneγ ass-a.

 6. Ur yebghi Rebbi, ur tebghi ddula ; d ayen i nzerreâ i la nmegger tura, mazal, i d-mazal ad nemger ! tigi mezz’iyit, mazal tiqerh’anin ; iiih a tid i d-iteddun !!! ya h’esra ma d tigi i d tilufa ! ad d-rnunt tid yugaren aya, ad rnunt tid ara yiqsih’en ugar n tid ara d-yasen.

  Ghli-d a llaz’, ughal-d a tterka, rnu-d ay asemmid’, wwet-d a ssiâq, kfu-yagh a tyfus, ssenger-agh a m lh’eqq ; ad tfak tegrest, ad d-tejbu tefsut, ad d-irnu unebdu, ad ten-id’fer lexrif. Tigi akk tâeddint, tigi akk am udeddic yuli yeqcer, ih’ellu ljerh’ ines, ur d-tgerri ccama.

  Ar asmi ara s-nh’ulfu akk i ljerh’ ur nh’ellu, winna ur isettuy lxir lexrif, aqrih’-nni ur issemsaw uzghal n unebdu, tifidi-nni ur issedhaw ujedjig akked tzegzewt n tefsut, imiren ad neh’su s ljerh’ yugaren lejruh’, ad as-neqqar i Rebbi, u, ad as-neqqar i ddula : « A-t-an ma am tigi, rnut-d rnut-d rnut-d i yugaren aya ! »

  Ihi, tigi sehlit, d axeclaw kan iteddem wad’u, d axeclaw !
  I yuâren d ixeclawen n wul !
  A wer dasen-ih’d’er lmumen yixeclawen n wul !

  • azul a mass Amehbul, d acu i s-id-yeggran i win mi truḥ tmeslayt-is ass-a, degmi netta truḥ-as, yebγa ad yeglu s wiyaḍ, tebda-d asmi akken tefra,llan kra di Leqbayel fkan afus deg tutlayt nsen, refden tameslayt n Ṛebbi, ferḥen d dduwla, bennun leğwameε d iγerbazen, ttrebbin-d dderya nneγ mgal nneγ, zrin semmusan iseggasen, tura aql-aγ neggra-d di tegnitt anda nettḍa γef Ṛebbi d dduwla, d tidett aql-aγ nettḍa acimi i nettwaεzel akka, acimi εezrayel nni yettqaciεen timesbaniyin, ass-agi ur yekkis ara adfel deg iberdan iregglen tudrin, acimi likuptirat nni yessruγuyen tineqlin d tzemmrin deg idurar nneγ, ass-a ur ttawint ara lqut d lḥamu i wid yettmettaten deg usemmiḍ, acimi daγen, leğwameε akk d iγerbazen ur ttwabnan ara i ubaγur n tmeslayt nneγ, ass-a nettwali ten d nutni ila ittebbin degs. D wigi id ixeclawen i jerḥen ulawen nneγ ass-a.

Comments are closed.