20 yebrir-nni…

4
333

{{Ur ttmagaren ara yimdanen nnger s wurar! Ur telli tmaɣra anda akken i mmaren idamen!}}

20 yebrir, aseggas n 80, d asmekti yeɣzen deg umezruy n Tmurt n Yiqbayliyen, d ass amezwaru i deg d-nenna d acu-yaɣ, d wayen inebɣa d wacu iɣ-yuɣen. 20 yebrir d asmi yettwet ugdud aqbayli, yettwet imi i d-yenna ala ur lliɣ d aɛrab, ur lliɣ akken i tebɣam ad illiɣ. 20 di yebrir d ass ideg nečča tiyita warǧǧin i nerri ar ass-a!

Di 20 yebrir deg usseggas n 80 i d-ṣeɛṣeɛ tiɣri n wugdud i d-ssreɣṛeɣ tidet, d ass i d-iskeflen ayen akk sdergen leqrun, ass-nni i yemlal wubrid d uḍar, ass-nni i teqsed tikli iswi n tlilit, ass-nni i d-tcerreg lbaḍna ulawen. 20 yebrir yuɣal d azamul n tlilit, d lǧǧerra n wugdud deg wakal-is.

20 yebrir 80 yurew-d yebrir 2001. Tafsut mellulen turew-d taberkant! ass-nni yeɣli acḥal d ilemẓi, yemmar acḥal d idim, tru acḥal d tayemmat d ubabat. Ɣef tudrin yeɣli-d leḥzen, tasusmi d tugdi n lmut i tt-izedɣen.

Si tefsut taberkant i aɣ-d-igran d asmekti, i aɣ-d-igran si cfawat, ala ayen iwumi neḥder, ayen i nwala, ma yella d wigi yemmuten nesmektay-iten-id s ccḍeḥ, s tmaɣriwin, s ṭbel amzun d ayen newweḍ lebɣi, newwi-d ayen akken iɣef ɣlin ilmeẓyen-nni!

20 yebrir d tikli, d amennuɣ, d asmekti n yiswi-nneɣ. D anadi n tidet, iwakken wid i ten-inɣan ad xelṣen, wid yellan deffir ijadarmiyen ad xelṣen ad ttuḥasben.

Uqbel ccḍeḥ ay aqbayli, ilaq ad tilli tidet, uqbel ccḍeḥ ilaq ad yili lferḥ! Win yefka wul-is ass-a ad yeccḍeḥ uqbel ad iheggi iman-is i uhuzzu n wammas ad iṛuḥ ɣer tyemmatin n ilmeẓyen-agi yemmuten ad tent-iqabel, ad asen-yini “ arraw-nkent ur mmuten ara kan akka, ur nettu ara ɣef wacu i yeɣlin, aqlaɣ ad nkemmel amennuɣ d wayen iɣef ɣlin” d tagi i d tajmilt ara sen-nerr. Mačči s ccḍeḥ! Tajmilt ad asen-tuɣal s tikli, s tmesbaniyin, s isurag, s isura ara d-yesmektin aɣelluy-nsen ɣef tlelli d wezref.

Ass-a nettara tajmilt i wid i ten-inɣan, i wid i ɣ-irekḍen, i wid i ɣ-iɣunfan, i wid i la d aɣ-imeḥḥun seg uẓẓar. Yebrir ass-a yezga-d gar sin iberdan; win n tikli d umennuɣ ɣef tidet d tlelli, d win n imeṭṭi d usmekti, ɣef wid yemmuten, ɣef wid yemrareɣen deg yidammen. Ar ass-a idammen-nsen warɛad kkawen, ar ass-a tiyemmatin-nsen ur yekkaw yiẓri-nsent seg imeṭṭawen.

Send (uqbel) ccḍeḥ erzut s iẓekwan, erzut ɣef imawlan, muqelt sani nessaweḍ deg umennuɣ-nneɣ, mektit-d wid yeɣlin, ɣlin ɣef targit d usirem, ɣef tlelli d tugdut. Ass ideg ara teffeɣ targit-nsen, ass ideg ara nidir di tugdut, ass-nni yes-neɣ ad ferḥen, ass-nni ad aɣ-ssurfen ma yella neccḍeḥ, ass-nni ula d imawlan-nsen ad ferḥen ad ẓren belli arraw-nsent ur mmuten ara ɣef wulac, ur llin ara d tafa yečča waɣyul!

Irnaten Murad

4 COMMENTS

 1. Azul, kra n win yekkaten ad nettu tafsut n 80 d tin n 2001, winna ḥesb-it d aggumi, yettewxellas ar udabu, i d-iεwlen ar uhuddu izamulen n teqbaylit icudden ar umezruy n tmurt, zik welhen-d Elxuḍi d Wezrem ad hudden idles d waddal, tura rrnan-d Ajendi, i wakken ad yessexreb tafsut Imaziγen. Am akken qqaren Yezwawen(Kra n win yumnen Aεrab yexla)

 2. Azul, kra n win yekkaten ad nettu tafsut n 80 d tin n 2001, winna ḥesb-it d aggumi, yettewxellas ar udabu, i d-iεwlen ar uhuddu izamulen n teqbaylit icudden ar umezruy n tmurt, zik welhen-d Elxuḍi d Wezrem ad hudden idles d waddal, tura rrnan-d Ajendi, i wakken ad yessexreb tafsut Imaziγen. Am akken qqaren Yezwawen(Kra n win yumnen Aεrab yexla)

 3. Tanmirt af tririt ar teqvaylit n teghri n MAZIGH d iwwi mgal aghyul nni yernan ar wa3raven akken ad icdeh di Zenith yerna ur d ibdir tafsut taberkant nagh tazegzawt!

  Azul af wid mazal ghursen nnif

  Azul af lerwah n Imeghrasen n tmazight, Lwennas d amenzu!

 4. Tanmirt af tririt ar teqvaylit n teghri n MAZIGH d iwwi mgal aghyul nni yernan ar wa3raven akken ad icdeh di Zenith yerna ur d ibdir tafsut taberkant nagh tazegzawt!

  Azul af wid mazal ghursen nnif

  Azul af lerwah n Imeghrasen n tmazight, Lwennas d amenzu!

Comments are closed.