Iderginen (Bgayet) Tifin n yiwet n lǧetta n wemdan deg webrid

0
238

Iḍelli n larebɛa 12 deg waggur n ctember, ufan yiwet n lǧetta n wemdan rrif webrid aɣelnaw wis-9, ur nebɛid ara s waṭas ɣef webrid yettawin ɣer  » la cascade « ger snat n tɣiwanin Iderginen (Dergina) akked Teskeryunt. Γef akken nesla tamettant n wemdan-agi ur iban d acu i d sebba-s ma yella d laksida neɣ d timenɣiwt i tenɣan. Wid terza temsalt ttnadin ad d-afen sebba n twaɣit-agi.