Iɣeḍer-ik zznad ay awal

6
241

Iḍelli neḥḍer mi id d-crured tugdut s axxam, nemdel fell-as tiwwura. Inebgi ara teǧǧeḍ ɣef yiri n umennaṛ, ma yella iruḥ ma ad yizmir ad t-yelḥeq uḍar ? Rruḥ deg wumdan (deg weqbayli ) yettakar aḍar, yebɣa ad yezdeɣ izeɣran, ma yella d tawlilya tekker di tikta s rekku i tettcebbiḥ awal!

Tadyant-nneɣ temɣi, tefukti deg yidlisen n yir tilufa, imyura-ines d nekni. Tatut tettemɛebbaṛ netta-t d cfawat deg wennar n tlilt-nneɣ, tin id d-yegran ma ad aɣ-tqil ? Nek cukkeɣ yiwet ur d aɣ-tettqil. Tamuɣli i teẓlen di yir rray, id aɣ-d-zakan d abrid iferqen tagmatt. Ma yella d tidett leqrar-is din kan, d acu i la d-aɣ-yettawin ɣer ddaw d nnig webrid ?

Akud n zzman deg-neɣ i yesgunfuy, iḥekku-yaɣ-d tilufa-s d tmucuha yečča umezruy, tid-nni ur iḥuza ara wugur asmi id d-yeqsed aḍar. Ma ad yizmir wugur i tikli n wezrem ?
Nesnulfa-yas-d i truẓi takna nesemma-yas lekni, wa yereẓ wa yakna, ger-asen id d-yegran ala at tmara, wid-nni izedɣen yir ussan.

Ma yella si tala n teqbaylit id d-nugem, i neswa iḍelli, ass-a d izerman itt-izedɣen. I wumi tikli ay aḍar, imifat tezwar-ik tin n uɛebbuḍ ? Ass-a leḥsab yedduri tadrimt, yal awal yenza s duru.
Ussan i d aɣ-d-yegran bran i yifassen-nsen, ɣer yiḍ i ttesenniden, iṭij i ten-izedɣen zik-nni yeḍḥa-d yeddaray tili.

Waṛten-d si lmut wigad i d aɣ-ineqqen ass-a, s tugdi i nettmagar tudert, tudert-nni ṣṣawḍen-t almi tettmetra tamettant.
Deg ijufaṛ n ǧerǧer i d-ittlal ddel ass-a, nezzi-yas-d s waɛrur asmi id aɣ-wahan ɣer lqebla.

Teḥeṣel tidett deg uẓar, d tikerkas i d-aɣ-yezuɣuren, s tefranin i la ttkellixen ikabaren-nni i la d aɣ-itelfen asmi inenwa ad aɣ-ksen tisfi, ziɣ d amḍiq kan id as-bedlen.

Ḥuccen-aɣ-d watmaten beṭṭu, asmi nenwa d tagmatt i la ttleqimen.

Ifer iɣunfa aẓar, yedda deg waḍu-nni id d-iṣuḍen; wa yeddem tazaṛbit, wa yeqqen lḥenni, qqaren: “tikli ɣer zdat! Tamuɣli ɣer deffir ula i wumi!”
Limer d tidett nebɣa lewqam, tili ad nezzi s axxam, axxam-nni i neǧǧa ɛeryan; tawwur-tis telli, abrid ɣur-s iserreḥ, neḥdeṛ mi id d-ẓedmen, s wallen nettawi lewhi.

Kkaten-aɣ s tarwa, fell-aɣ ur d tegri trewla, mager s wayen yellan neɣ ǧǧ-asen abrid ad ɛeddin.
Ma yella d wid yettwaqnen ɣer tagest n tmara, di tyessawt ur sebɛaden ara, ɣas rrebg ad yiɣzif neɣ ad yiwzil, tansa ma ad as-teɛreq i win yeqnen d win yettwaqnen?

Rray ass-a ala win, maca d rray ur yeḍfir ufus d uḍar, ṣwab yezdel deg yimi, afus i t-yerzen d uffal.
Di lbaḍna n teqbaylit i nefser tilufa-nneɣ, wa yekkat yes-sent, wa i tett seg-sent, wid id d-yegran ttewten yes-sent d fell-asent.

Nettnadi ad as-d-njab tajbirt i tegmatt asmi id aɣ-rẓan watmaten, thud zdat-neɣ nwala-tt, yal wa sani yezzi allen.

Bedlemt lewhi ay allen, kkemt nnig imeṭṭawen, rremt tamuɣli ɣer teqbaylit deg-s i tella tidett, s yes-s ara tili tidett.

6 COMMENTS

  1. Tenniḍ-d akk ayen illan d wayen id aγ-yeblan a Murad,(tudert-nni ssawḍen-tt almi tettmetra tamettant) mazal neṭṭef ccwiṭ imi llan kra n yergazen yettemwawalen, d nutni i d-yessadren deg-nneγ asirem.

  2. Tenniḍ-d akk ayen illan d wayen id aγ-yeblan a Murad,(tudert-nni ssawḍen-tt almi tettmetra tamettant) mazal neṭṭef ccwiṭ imi llan kra n yergazen yettemwawalen, d nutni i d-yessadren deg-nneγ asirem.

  3. Tenniḍ-d akk ayen illan d wayen id aγ-yeblan a Murad,(tudert-nni ssawḍen-tt almi tettmetra tamettant) mazal neṭṭef ccwiṭ imi llan kra n yergazen yettemwawalen, d nutni i d-yessadren deg-nneγ asirem.

Comments are closed.