Monthly Archives: Unbir, 2012

(Tubirett): Imezdaɣ n Ḥizer, Aɣbalu akked Tqarbuzt kren-d mgal tifranin

Imezdaɣ n Ḥizer fɣen-d taṣebḥit n wass-a, 29 di wunbir, i wakken ad d-inin ala i tefranin i d-ihegga udabu azzayri, belɛen tiwwura n...

Snuzun-aɣ layas s usirem !

Tifranin ad ɛeddint. Akken i ɛeddant tid iɛeddan ara ɛeddint tid ara d-yernun. Ayen ara d-yeqqimen ala liḥala-k ay amɣabun. Zzuznen-k s wawal, s ḍemɛen-k s cci. Di yal tikelt i deg ara k-ḥwiǧen ssnen s wacu ara k-id-jebden, mi ruḥen d ayen ḍalen akkin, ɣur-k ur d ttuɣalen a la ma ḥwaǧen-k daɣen.

Mellila : des policiers trafiquants de drogue arrêtés

Au Trois agents de la Gardia civile et deux officiers de la police nationale espagnole ont été arrêtés à Melilia, pour leur implication présumée...

FERḤAT MHENNI I UMAṬṬAF TAMURT:  » Agzam n tefranin d Taqbaylit, d lεib fell-aneɣ ad neki deg-sent « 

Akken yuɣ tannumi, mass Ferḥat iban-d d argaz n tsertit, yesseqdac-itt i yiswiyen akked tlelli n uɣref Aqbayli mačči d nettat i t-yesseqdacen am wid yelhan akked tefranin. Xas akken yettwaṭṭef, yextar uselway n Unabaḍ ad yeǧǧ lecɣal nniḍen akken ad yili i tririt ɣef wayen i d-steqsan Yiqbayliyen i d-yessawlen s ṭṭaqa.

Farḥat Mhenni deg umaṭṭaf Tamurt: « Ma yella iqbayliyen ttikkin di tefranin, d affud ara rnun i udabu ameṣbaṭli « 

Aselway n Unavaḍ Uɛḍil, Mass Farḥat Mhenni yella iḍelli, ass n Lhed 25 di wunbir, d inebgi n Karim At Karma deg umaṭṭaf Tamurt. Yemeslay-d ɣef waṭṭas n temsal, ladɣa tid icudden ɣer yimal n tmurt n iqbayliyen, imal n timanit, d leqdic ara d yilin ɣer sdat i wakken tamurt n yeqbayliyen ad tawi tilleli i tettraǧu acḥal d aseggas, tilleli iɣef mmuten acḥal d irgazen d tlawin.

Grève à la polyclinique de Boghni.

Les personnels médical et paramédical de l’EPSP de Boghni, au sud de la capitale du Djurdjura, sont en grève depuis ce matin. La raison...

Leqser (Bgayet): Igensasen n ixdamen n baylek n tɣiwant n leqser lḥan

D igensasen n ixdamen n baylek n tɣiwant n Leqser i yelḥan iḍelli ssbeḥ 20 deg wagur agi n wamber. Tikli-agi tebda si tɣiwant...

Tuǧa ( Bgayet ): Tamurt n waman teqqim mebla aman

send-Iḍelli n letnayen 20 deg waggur n wamber, imezdaɣ n Tuǧa reglen taɣiwant. Imesbaniyen-agi rran ad seknen lɣiḍ-nsen mgal imḍebren terza temsalt ur d-nelhi...

Bunuḥ : Tajmilt i Farid Σli

Taddart Ixelfunen deg At Smaεil di Bunuḥ, s ddaw n wedrar n Ǧerǧer, Imezdaγ-is ddren yiwet teswiḥt,send iḍelli, tamgarad akked wussan nniḍen. Di tafrara,...

Tirza n FFS ɣer Sṭif i lmend n tefranin n 29 wembir i d-iteddun

(...) yenna mass Buǧemlin s Taεrabt :{ " Nsel i kra la d-katen deg ukabar-nneɣ, qqaren-d d akabar n Tmurt n Yiqbayliyen kan. Kra-nniḍen qqaren-as d akabar n talakt ( laïcité ) nekk ad d-iniɣ aya-gi d lekdeb, Tirni n Iɣallen Inemlayen d akabar n Yizzayriyen akkit d win yekkaten ɣef Waεraben akked Yifrunkufunen."}
- Advertisment -

Most Read