Ay Aqbayli fren neɣ qqim, di Lezzayer ur k-id-ittṣaḥ uleqqim !

21
315

Seg wasmi i yefra ṭrad-nni amcum, fell-ak ay aqbayli ur tefri, fell-ak ur yuli wass. Ar ass-a deg-k ttkelixen, deg-k zuzunen, ɣas akken ussu-k d inijjel. Deg 1949 ar ass-a deg-k ttdeqqimen, deg-k nekren. Tegriḍ-d di tizi n was-a, ger wayen yellan d wayen tebɣiḍ ad yili, deg-k cwami n yiḍelli ur lḥiment, ljerḥ-ik ur teffiɣen idamen.

Seg 62 kečč d afran, ɣas akken fell-ak iɣeblan ur frin. Tessalayeḍ wid ara k-yeččen, wid ik-yeqqaren d kečč i d lhem n tmurt, d kečč ay dir…
ɣas akken aḍar tegguleḍ ur d terriḍ, ar ass-a deg-sen tferneḍ, deg-sen tettextiriḍ, seg-sen ur yelli win id d-isersen tiṭ-is fell-ak, ula seg wid-ik.

Ikabaren yellan di tmurt n iqbayliyen, ( FFS & RCD ), mi id d-iwḍent tefranin ara d isbedden aselway i tmurt, ttawin-d yiwet n tezlitt “ Nekni d ikabaren iɣelnawen d ikabaren yerṣan di rebɛa n tɣemmar n tmurt n Lezzayer…” Mi ara d-awḍent tefranin n tɣiwanin ttawin-d tizlitt nniḍen “ Limer iqbayliyen ur aɣ-fernen ara, d ikabaren nniḍen ara tt-yawin, ara yeṭfen tamurt n Iqbayliyen, d ikabaren IBARRANIYEN (FLN, RND, MSP…) ara ad aɣ-iḥekmen…”. Melmi yeffeɣ fell-asen d Izzayriyen, mi iḥwaǧen tamurt n Yiqbayliyen ad d-uɣalen d Iqbayliyen, d Imaziɣen, d arraw n tmurt…atg. D wigi iwumi qqaren: “ tetten d wucanen, ttrun d umeksa ” neɣ “Kkaten aɣyul, ddarayen tabarda-s”

Limer iqbayliyen kesben yiwen n yiswi: taqbaylit, tugdut, tilelli d tlilit… tilli ad agin tifranin qeccuc meccuc, d tiyita ara fken i tmurt n Lezzayer, d tiyita n ṣwab, d tiyita ara d as-yilin d tamsirt, acku ala dagi ila yetteḥwiǧi udabu agdud, ala akka i yezmer ad as-d-isel, wammag ayen nniḍen, neɣ akken nniḍen yessen ad yesɛuẓẓeg. Ala ma yaḥwaǧ-ik yiwen i tzemreḍ ad as-tinniḍ ala.

Irnaten Murad

21 COMMENTS

 1. azul, ay aqbayli fren naY qim…. i tifrats is ? a n cemer iYalen, a d nseker anejmaa ara d yesmlil iqbayliyenBATEL( GERMAH;AGHILES, Hand Slimana…) ahlales ara t yifrun

 2. azul, ay aqbayli fren naY qim…. i tifrats is ? a n cemer iYalen, a d nseker anejmaa ara d yesmlil iqbayliyenBATEL( GERMAH;AGHILES, Hand Slimana…) ahlales ara t yifrun

 3. azul, ay aqbayli fren naY qim…. i tifrats is ? a n cemer iYalen, a d nseker anejmaa ara d yesmlil iqbayliyenBATEL( GERMAH;AGHILES, Hand Slimana…) ahlales ara t yifrun

 4. Seg wasmi yefra trad d Fransa di 62, at Wejda ḥewsen timunent nutni γelten yes-s, ma d nekkni mazal nettwaḥkem am zik, di 63 kan nnγan 481 imeγnasen llan ur mmuten ara di sa iseggasen d wezgen n trad d Fransa mi tefra nnγan-ten, wid iverken verra n tmurt ur gan ara trad d Fransa, mi tefra uγalen gan-t-id i Leqvayel, yesyin ar da, rnu-yas ayen nnfan d wayen nnγan, tadyant nniḍen d tafsut taverkant n 2001 deg nnγan 128 d wacḥal imejraḥ ggran-d d imaεdar ilevda. Ihi wid yukin ur ttvuṭin ara, imi avrid n lvuṭ ur yessuffuγ ara, yessefk fell-aγ a d-neddekwel seg iḍes, ad neγret di ccwami-nneγ, iwakken ur tettkemmil ara tmuḥeqranit-a i d-yeγlin fell-aγ

 5. Seg wasmi yefra trad d Fransa di 62, at Wejda ḥewsen timunent nutni γelten yes-s, ma d nekkni mazal nettwaḥkem am zik, di 63 kan nnγan 481 imeγnasen llan ur mmuten ara di sa iseggasen d wezgen n trad d Fransa mi tefra nnγan-ten, wid iverken verra n tmurt ur gan ara trad d Fransa, mi tefra uγalen gan-t-id i Leqvayel, yesyin ar da, rnu-yas ayen nnfan d wayen nnγan, tadyant nniḍen d tafsut taverkant n 2001 deg nnγan 128 d wacḥal imejraḥ ggran-d d imaεdar ilevda. Ihi wid yukin ur ttvuṭin ara, imi avrid n lvuṭ ur yessuffuγ ara, yessefk fell-aγ a d-neddekwel seg iḍes, ad neγret di ccwami-nneγ, iwakken ur tettkemmil ara tmuḥeqranit-a i d-yeγlin fell-aγ

 6. Seg wasmi yefra trad d Fransa di 62, at Wejda ḥewsen timunent nutni γelten yes-s, ma d nekkni mazal nettwaḥkem am zik, di 63 kan nnγan 481 imeγnasen llan ur mmuten ara di sa iseggasen d wezgen n trad d Fransa mi tefra nnγan-ten, wid iverken verra n tmurt ur gan ara trad d Fransa, mi tefra uγalen gan-t-id i Leqvayel, yesyin ar da, rnu-yas ayen nnfan d wayen nnγan, tadyant nniḍen d tafsut taverkant n 2001 deg nnγan 128 d wacḥal imejraḥ ggran-d d imaεdar ilevda. Ihi wid yukin ur ttvuṭin ara, imi avrid n lvuṭ ur yessuffuγ ara, yessefk fell-aγ a d-neddekwel seg iḍes, ad neγret di ccwami-nneγ, iwakken ur tettkemmil ara tmuḥeqranit-a i d-yeγlin fell-aγ

 7. yall wa anisa id yettak array-is, i yentarren siwa win yarran adar is di tmes, siwa yin yella di tmurt agi, cessez de nous envoyer vos articles, de paris ou de lausane, naya si lhem, hala win ad yesmetagen times. wa da.. wa di l paris ala tte3icin am irumyen, au chad di lhena nsen, arraaw-nsen, di lakul, taqqa deg sen war hedren taqbaylit, … ad n ssusem xir.
  a vous de jugez mes amis (la kabylie mérite mieux).

  • Azul
   Iqvayliyin n Paris akw d widak n Lausanne, balak ahath heddren ghef tmurth taqvaylith nnig lkanun. Iqvayliyin n lezzayer d Wahran, … ur heddren ulama d tameslayth ghef tmurth akw d Teqvaylith.

   Ihi lhif ur itfakka ara fellagh, ghas ma yella ssusemen wid n Paris akw d Lausanne, igh ifkan kra n w azal deg amadal. Akka balak ahath ad tili tafath.

  • Ih yal wa ansi i d-yettak rray-is acku tamurt-nneɣ teḥwaǧ akk laryuy n warraw-is. ma yella d ayen yeɛnan tikta ay amdakel mačči d ayen ara ad ak-mleɣ, d ayen akk ẓran yemdanen belli ur sɛint ara tilisa, win yettxemmimen ittmeyizen anga yibɣu yilli tikti-s ad teqqim telha, di fransa neɣ di luẓan aqbayli d aqbayli. ma yella d tamɛict, neɣ ma yella tebɣiḍ ad meslayeḍ ɣef iɣeblan; aqbayli yellan di tmurt yettidir deg iɣeblan, zzint-as-d yir tebnatin dagi ad ak-sleɣ.
   ma yella d wigi ila yettidiren deg lpari ttɛicin am irumyen? aya ur fhimeɣ ara, ma yella kesben allalen, neɣ d tajaddit i nekren. tamɛict deg lpari neɣ di beccar, wahren ur walaɣ ara anida temgarad nnig wallalen.
   ay amdakel ɣas ma la nettidir di fransa neɣ di luẓan mazal akal-nneɣ di tmurt nneɣ ! yiwen ur yezmir ad aɣ-t-ikkes. fiḥel ma yella nniɣ-ak-d acḥal i ḥemleɣ tamurt n iqbayliyen, ɣas ad iyi-t-inniḍ limer itt-teḥmileḍ tilli deg-s ara t-idireḍ? ala tura tamurt n iqbayliyen mazal ur d tlul ara, ass ideg ara d tlal assen nezmer ad nehder.
   tanemmirt.

 8. yall wa anisa id yettak array-is, i yentarren siwa win yarran adar is di tmes, siwa yin yella di tmurt agi, cessez de nous envoyer vos articles, de paris ou de lausane, naya si lhem, hala win ad yesmetagen times. wa da.. wa di l paris ala tte3icin am irumyen, au chad di lhena nsen, arraaw-nsen, di lakul, taqqa deg sen war hedren taqbaylit, … ad n ssusem xir.
  a vous de jugez mes amis (la kabylie mérite mieux).

  • Azul
   Iqvayliyin n Paris akw d widak n Lausanne, balak ahath heddren ghef tmurth taqvaylith nnig lkanun. Iqvayliyin n lezzayer d Wahran, … ur heddren ulama d tameslayth ghef tmurth akw d Teqvaylith.

   Ihi lhif ur itfakka ara fellagh, ghas ma yella ssusemen wid n Paris akw d Lausanne, igh ifkan kra n w azal deg amadal. Akka balak ahath ad tili tafath.

  • Ih yal wa ansi i d-yettak rray-is acku tamurt-nneɣ teḥwaǧ akk laryuy n warraw-is. ma yella d ayen yeɛnan tikta ay amdakel mačči d ayen ara ad ak-mleɣ, d ayen akk ẓran yemdanen belli ur sɛint ara tilisa, win yettxemmimen ittmeyizen anga yibɣu yilli tikti-s ad teqqim telha, di fransa neɣ di luẓan aqbayli d aqbayli. ma yella d tamɛict, neɣ ma yella tebɣiḍ ad meslayeḍ ɣef iɣeblan; aqbayli yellan di tmurt yettidir deg iɣeblan, zzint-as-d yir tebnatin dagi ad ak-sleɣ.
   ma yella d wigi ila yettidiren deg lpari ttɛicin am irumyen? aya ur fhimeɣ ara, ma yella kesben allalen, neɣ d tajaddit i nekren. tamɛict deg lpari neɣ di beccar, wahren ur walaɣ ara anida temgarad nnig wallalen.
   ay amdakel ɣas ma la nettidir di fransa neɣ di luẓan mazal akal-nneɣ di tmurt nneɣ ! yiwen ur yezmir ad aɣ-t-ikkes. fiḥel ma yella nniɣ-ak-d acḥal i ḥemleɣ tamurt n iqbayliyen, ɣas ad iyi-t-inniḍ limer itt-teḥmileḍ tilli deg-s ara t-idireḍ? ala tura tamurt n iqbayliyen mazal ur d tlul ara, ass ideg ara d tlal assen nezmer ad nehder.
   tanemmirt.

 9. yall wa anisa id yettak array-is, i yentarren siwa win yarran adar is di tmes, siwa yin yella di tmurt agi, cessez de nous envoyer vos articles, de paris ou de lausane, naya si lhem, hala win ad yesmetagen times. wa da.. wa di l paris ala tte3icin am irumyen, au chad di lhena nsen, arraaw-nsen, di lakul, taqqa deg sen war hedren taqbaylit, … ad n ssusem xir.
  a vous de jugez mes amis (la kabylie mérite mieux).

  • Azul
   Iqvayliyin n Paris akw d widak n Lausanne, balak ahath heddren ghef tmurth taqvaylith nnig lkanun. Iqvayliyin n lezzayer d Wahran, … ur heddren ulama d tameslayth ghef tmurth akw d Teqvaylith.

   Ihi lhif ur itfakka ara fellagh, ghas ma yella ssusemen wid n Paris akw d Lausanne, igh ifkan kra n w azal deg amadal. Akka balak ahath ad tili tafath.

  • Ih yal wa ansi i d-yettak rray-is acku tamurt-nneɣ teḥwaǧ akk laryuy n warraw-is. ma yella d ayen yeɛnan tikta ay amdakel mačči d ayen ara ad ak-mleɣ, d ayen akk ẓran yemdanen belli ur sɛint ara tilisa, win yettxemmimen ittmeyizen anga yibɣu yilli tikti-s ad teqqim telha, di fransa neɣ di luẓan aqbayli d aqbayli. ma yella d tamɛict, neɣ ma yella tebɣiḍ ad meslayeḍ ɣef iɣeblan; aqbayli yellan di tmurt yettidir deg iɣeblan, zzint-as-d yir tebnatin dagi ad ak-sleɣ.
   ma yella d wigi ila yettidiren deg lpari ttɛicin am irumyen? aya ur fhimeɣ ara, ma yella kesben allalen, neɣ d tajaddit i nekren. tamɛict deg lpari neɣ di beccar, wahren ur walaɣ ara anida temgarad nnig wallalen.
   ay amdakel ɣas ma la nettidir di fransa neɣ di luẓan mazal akal-nneɣ di tmurt nneɣ ! yiwen ur yezmir ad aɣ-t-ikkes. fiḥel ma yella nniɣ-ak-d acḥal i ḥemleɣ tamurt n iqbayliyen, ɣas ad iyi-t-inniḍ limer itt-teḥmileḍ tilli deg-s ara t-idireḍ? ala tura tamurt n iqbayliyen mazal ur d tlul ara, ass ideg ara d tlal assen nezmer ad nehder.
   tanemmirt.

Comments are closed.