Snuzun-aɣ layas s usirem !

3
252

Tifranin ad ɛeddint. Akken i ɛeddant tid iɛeddan ara ɛeddint tid ara d-yernun. Ayen ara d-yeqqimen ala liḥala-k ay amɣabun, a win yettargun. Zzuznen-k s wawal, s- ḍemɛen-k s cci.
Di yal tikelt i deg ara k-ḥwiǧen ssnen s wacu ara k-id-jebden, mi ruḥen d ayen ḍalen akkin, ɣur-k ur d ttuɣalen a la ma ḥwaǧen-k daɣen.

Nniya ma tekka akin i waḥdid tettuɣal d tiɛejgert ay aḥbib. Snuzun-ak layas s usirem! Ɣas teẓriḍ twalaḍ, maca tnekreḍ allen-ik iwalan.

Tutlayt i tebɣiḍ ( ma yella tebɣiḍ-tt s tidett ) ur k-id-ṣaḥ, ur ttebɣin. Ula d aɣmis ur t-ksibeḍ ay amaɣbun, ula d awal ur k-id-iṣaḥ ay amaɣbun. Yak d amdan ay telliḍ ula d kečč!

Adabu azzayri di yal tikelt irebbeḥ, nekni nxetter. Yekkat-aɣ s wid-nneɣ ( FFS & RCD ), yettbeggin-d belli d netta i iḥekmen, d netta i d imḍebbar nekni d aklan.
Agdud yettḥellil deg FFS & RCD akken ad-inin, akken ad stɛarfen belli d ikabaren n Tmurt n Iqbayliyen, nutni ugin qqaren:” Nekni d ikabaren iɣelnawen, izzayriyen. Mačči d Iqbayliyen…” ayen ara ten-ḥellel? Ayen ugin ad stɛarfen?

D ikabaren-agi ur tt-nefri ara d wegdud, akken agdud ad tt-yefru d yiman-is. Deg-sen i teḥṣel, nekni neḥṣel deg-sen.

Ddel yettkemil, lbaṭel yessuẓ tilisa, tifrat ur telli n wass-a. Aqbayli ma yella ur icemmer ara i yiɣallen-ines, ad yekker s izerfan-ines s tidett akked tebɣest ur yetɛawad ad yaf ass amellal di tudert-ines.

Deg-neɣ i tella tifrat, seg-neɣ ara d-teffeɣ, mačči seg wid id aɣ-yebɣan nger.

Irnaten Murad

3 COMMENTS

  1. adavu xas fella-s ad yinni « eldzayer ttaeravt ttineslemst »ma &er tkavarin aggi ne& yemnae fella sen ad inin d’acuten.yerna ahdum amuqran,ttazallend haca &er yeqvayliyen akken aten fernen.cah degne&.akken yenna umengulet::xas netta&itent negguma anecfu.

  2. adavu xas fella-s ad yinni « eldzayer ttaeravt ttineslemst »ma &er tkavarin aggi ne& yemnae fella sen ad inin d’acuten.yerna ahdum amuqran,ttazallend haca &er yeqvayliyen akken aten fernen.cah degne&.akken yenna umengulet::xas netta&itent negguma anecfu.

  3. adavu xas fella-s ad yinni « eldzayer ttaeravt ttineslemst »ma &er tkavarin aggi ne& yemnae fella sen ad inin d’acuten.yerna ahdum amuqran,ttazallend haca &er yeqvayliyen akken aten fernen.cah degne&.akken yenna umengulet::xas netta&itent negguma anecfu.

Comments are closed.