(Tubirett): Imezdaɣ n Ḥizer, Aɣbalu akked Tqarbuzt kren-d mgal tifranin

0
232

Imezdaɣ n Ḥizer fɣen-d taṣebḥit n wass-a, 29 di wunbir, i wakken ad d-inin ala i tefranin i d-ihegga udabu azzayri, belɛen tiwwura n waṭas n iɣarbazen anda i d-llant tefranin.

Ma yella d imezdaɣ n Aɣbalu, nitni fkan maḍi times i isendyaq n tefranin, acku kren-d mgal tifranin agi i d-ihegga udabu, imi walan ur llint d tifranin n tezdeg, yerna ẓran belli Tamurt n Iqbayliyen teṭṭef ceḥna i udabu, ɣef ayen akk yexdem deg-s n lbaṭel.

Di taddart n Tqarbuzt yekker umennuɣ ger imezdaɣ d iserdasen, aya yezmer ad yili d ugur i tefranin ur ttɛeddayent ara akken yenwa udabu.

(Taɣbalut: Siwel)