Daily Archives: Yen 5, 2013

Yennayer tanfust i ɣef tebna timmadit

Am yal aseggas igduden imaziɣen ttebddaden i wesfuggel n umenzu n usseggas Amaziɣ. Yal tamnaḍt d acu n wansay s wamek i d-yettili usfugel-agi. Anect-a yemgared si tama ɣer tayeḍ.
- Advertisment -

Most Read