Ass n 20 ibrir 2013 yessefk ad yili d ass n tmaziɣt di tɣiwant!

9
526
Ass n 20 ibrir
Ass n 20 ibrir

Iseggasen 1994/95 Izwawen (Iqbayliyen) nnan “Tamaziɣt di lakul”, “Ulac lakul ma ulac Tamaziɣt”. Dɣa tura tarwa-nneɣ tlemmed tamaziɣt deg iɣerbazen (lakulat), ɣas mačči akken nessarem.

Dacu kan, dacu i d azal n welmad n tmaziɣt ma yella mi ara ad d-ffeɣen inelmaden seg iɣerbazen ur ttafen ara anida ara xedmen s tmaziɣt?
Ihi assa Tamaziɣt yessefk ad tuɣal d tutlayt n twuri di yal taɣiwant n tmurt-nneɣ. Yessefk Tamaziɣit ad tuɣal d tutlayt n twuri deg yal aḥric n tmeddurt di tmurt-nneɣ!

A wi yufan ass n 20 ibrir 2013 Izwawen (war ma yettu yiwen Tizwawin) ad d-ffɣen ɣer iberdan ad myuṭṭafen afus deg ufus, ad inin:

– Tamaziɣt di tɣiwant!
– Nezmer i tmusni!
– Nuklal Tilelli!

Ula d nekkni s Yezwawen d aɣref i nella am yal aɣref n tmura-nniḍen.
Ihi, ula d nekkni yessefk a nesɛu izerfan deg yal aḥric n tmeddurt, war ma nettu izerfan deg weḥric n tsertit, acku: Win yesɛan izerfan deg weḥric n tsertit, yezmer ad yesɛu izerfan-nnḍen di yal aḥric n tmeddurt.

Yal amdan, yal aɣref yessaram ad yedder di talwit, yessaram ad yedder di tlelli.

Ihi, ula d nekkni nuklal tilelli i waken ad nessudes tamurt-nneɣ Tamazɣa Talemmast Tazwawt, nekkni s yiman-nneɣ!

Akli Azwaw

9 COMMENTS

  1. Azul, at ugemmaḍ mačči s walluγ=s elxir i d usan a γ-veddlen, usan-d s tsertit d yiγil, armi nuγal d igujilen n yiles, gan ayen illan di tezmert-nsen i wakken ad nettwaεzel, sexreven-aγ amezruy, izamulen-nneγ rran-ten dirin, arraw nneγ rebban-ten-id mgal-nneγ, ideg d tameslayt tayemmat, ar’afen mi ara kecmen ar uγervaz, nutni d taεravt iten-id-yettmaggaren ar tewwurt, am akken yeqqar yiwen: γulleγ les scouts n sonatrac imi s taεravt iten-ttḥeriben ».

  2. Azul, at ugemmaḍ mačči s walluγ=s elxir i d usan a γ-veddlen, usan-d s tsertit d yiγil, armi nuγal d igujilen n yiles, gan ayen illan di tezmert-nsen i wakken ad nettwaεzel, sexreven-aγ amezruy, izamulen-nneγ rran-ten dirin, arraw nneγ rebban-ten-id mgal-nneγ, ideg d tameslayt tayemmat, ar’afen mi ara kecmen ar uγervaz, nutni d taεravt iten-id-yettmaggaren ar tewwurt, am akken yeqqar yiwen: γulleγ les scouts n sonatrac imi s taεravt iten-ttḥeriben ».

  3. Azul, at ugemmaḍ mačči s walluγ=s elxir i d usan a γ-veddlen, usan-d s tsertit d yiγil, armi nuγal d igujilen n yiles, gan ayen illan di tezmert-nsen i wakken ad nettwaεzel, sexreven-aγ amezruy, izamulen-nneγ rran-ten dirin, arraw nneγ rebban-ten-id mgal-nneγ, ideg d tameslayt tayemmat, ar’afen mi ara kecmen ar uγervaz, nutni d taεravt iten-id-yettmaggaren ar tewwurt, am akken yeqqar yiwen: γulleγ les scouts n sonatrac imi s taεravt iten-ttḥeriben ».

Comments are closed.