At Yeεla: imḍebren n FLN bɣan ad sefḍen asmekti n tefeswin (20 Yibrir)

0
233

Ilmend n usmekti n 20 Yibrir 1980-2001, kkaten yimdebbren n tɣiwant n Genzat deg At Yeεla ad sexlulḍen asmekti n Tefsut Imaziɣen-Tefsut Taberkant imi bɣan ad kellxen i yilmeẓyen i iqeddcen deg uḥric n yidles akked tmetti s usemlil n 16 Yibrir akked 20 deg-s.

B.S s yisem-is d aselway n tɣiwant deg lejrida n FLN n tefranin iεeddan, yekkat ad yeswexxer asmekti n 20 Yibrir ladɣa tidyanin n 2001 imi yessawel akk i wid iqeddcen deg unnar akken ad sen-yečč allaɣ-nsen s tikkin deg 16 Yibrir, syin ad tuɣal tejmilt i tmeɣrast Malika GAID ass n 20 Yibrir am wakken uqan wussan n usmekti s tegrawla n 54.
ayen i d-ibegnen askarkes n uqeddac-agi n FLN, iɛzel wid iqedcen ɣef yedles n teqbaylit am mass M.Y imi ur as-d-yessawel ara i uheyyi n leqdic; acku yella seg imeɣnasen n Umussu n Timanit.

di yennayer yezrin amaɣnas-agi n timanit yufrar-d s leqdic yelhan i yexdem, ɣef waya aselway n tɣiwant iṭṭef-as tuḥsift ur yeḥḍir deg usfugel n umenzu n yennayer, xas akken yeggul qbel ad d-yali di tefranin iɛeddan ad yesnerni aḥric n yedles deg At Yeεla, ziɣ annect-nni yakk d aɣebbar s allen.