D wid i wumi teɛreq tnila, i as-ittemmalen iberdan ass-a

3
434

D agdud izedɣen timura, warǧin i t-id-iṣaḥ wakal. Yedder leqrun ɣas mačči di lehna, yedder deg wayla-s akken i yettidir di ddel.

Ɣas i tlelli ur yerri tilas, akken i as-rran talast i wayla-s. ɣas ur yenɣi ɣas ur yukir, yezga yuɣ-itent. Win ittnadin talwit ur tzeggel twaɣit.

Ass-a akal-is yuɣal d irebbi i wid yemmuten, tilelli-s tuɣal d lḥebs i wid i d-yeqqimen. Yettmettat ɣef tedyanin n wiyaḍ, yettwat ɣef lehmmum i t-yexḍan. Iɛreq-as wayla-s, sɛerqen-as ayla-s. D wid i wumi teɛreq tnila, i as-ittemmalen iberdan ass-a.

Yessen ad yeḥnet akken i yessen ad yeggal, yessen ad yesmejger akken i yessen ad icekker. Agdud yemmundel-as wallaɣ, ira laḥsab i wallen.
Di tefesses i yettnadi taẓeyt, wawal ur nesɛi lmaɛna. Nnan: “yes-s i teddunt tmura, nekni yid-sen ur nemgarad ara”.

Ma yella tebɣam telqay n wawal, kkest taẓayt i tefses. Rr-t tamuɣli i wallen d leḥsab i wallaɣ.

ɣas kečč d nek nemgarad, i aɣ-d-isemlilen d akal. Anwa akka yebɣan ad yeserɣ axxam-is?

Ma yella ḥellu tettafeḍ-t di ljerḥ, cwami ɣur-k d amezruy. Tezdeg i tettwaliḍ deg uluɣu, d tiberdeddac i d lqut-ik.

Ay agdud ma yella tebɣiḍ lebni, s lhedd i deg ara tezwireḍ; hudd ayen ik-iceklen, ayen akken-nni i ak-yenḍen iḍarren.

Ayen i ak-d-yefka yiḍelli, deg-s ad tafeḍ ayen ara tegluḍ d aɛwin i tikli-k, d wayen ara teǧǧeḍ ɣer deffir. Iḍelli ur yif ass-a yella deg-s wayen yelhan d wayen n dir.

Irnaten Murad

3 COMMENTS

Comments are closed.