Tantala i usereḥ n Kamal Cetti

0
258

Seg wass-mi i teffeɣ Fransa, tamurt n yiqvayliyen teɣli ddaw laɛnaya n lvaṭel n tmurt n Lezzeyer. Si 62 ar ass-a ur tessin ass amellal, ur tufi avrid n tafat.

Ass-mi i s-terveḥ i wul, tamurt n yiqvayliyen tbedd ɣef yiman-is, s tugdut i
tesedduy timetti-s. Maca Adavu azzayri warǧin iqvil tikli n waqvayli, warǧin iqvil aqvayli akken i yella.

S nnif d tirrugza akked levɣi n tellili i yettqaval weqvayli tasartit n Lezzayer taɛravt-tineslemt i yevɣan ad tessekcem Tamurt n Yiqvayliyen di lqalev n tmura n taɛravin.

Gar imeɣnasen iqvayliyen yugin tasartit-agi n ddel d lvaṭel, tasartit n nnker, yella Kamal Cetti i ittwaḥebsen seg wass n 3 di Magu iɛeddan ar ass-a.

ɣef waya i d-nger tiɣri i yiqvayliyen d wid akk yumnen s teɣlist, tilelli, tugdut akked izerfan n wumdan ad d-fken afus i wakken ad as-d-serḥen i gmat-neɣ Kamal Cetti amaɣnas n tlelli, s ustenyi n tnefalant-agi.

Tudert i Tmurt n Yiqvayliyen, tudert i yiqvayliyen.

http://www.petitions24.net/pour_la_liberation_de_kamel_chetti

Tadukli Talmanit Taqvaylit