Yamina at sid: D taqvaylit d wawal

3
238

Ass yecvan ass-a deg useggas n 1999, tewweḍ anda ara naweḍ, Yamina (i wumi sawalen karima) n At Şid. Deffir-s teğğa-d isem azedyan icudden s amennuɣ d yiseγ n teqvaylit.

Nemyussan deg useggas n 1995. Ass-mi i nettheggi di tegmatt timlilit n 28 yunyu deg uxxam n yedles n Tizi Wezzu. Timlilit n Ugraw Aγelnaw n Umussu Adelsan Amaziγ yesselwi Mass Feṛhat Mhenni. Nettat akked yessetma-s, Qamira, Zina D yemma-s Nna Newwaṛa zgant γer sdat di kra yerzan Tamaziγt.

Werǧin terri aḍar ɣer deffir. D tameṭṭut d wawal. Xas Akken d tanezzarfut (juge), ur tesɛi ara azref ad texdem tasertit, tettekki di yal tikli i d-yellan γef tnekkit-nneγ.

Deg uxxam-is i d-ttilint temliliyin-nneγ. Γef yiseγ n tjaddit-is, ur tugad ara adavu. Tewwi avrid n umennuγ, teqvel kra ara d-yasen. Tettnaγ γef tiktiwin yessidiren amdan; Tamaziɣt, tugdut, tilelli n tmettut, izerfan n umdan s umata…

Timental tiγdimin meṛṛa tettekki deg-sent. Tella di yal annar n tirrugza.

D tamedyazt igerrzen. Awal-is d aqvayli azdyan iṣenṭaq-d tilufa n uγref d tirga-ines. Tamedyazt-is, teẓẓad tayri d tegmat gar yemdanen.

Yamina (Karima) d amedya n tmeṭṭut tameγnast. Tessakn-d azal n talest di tmetti imi anda itt-thewaǧ tmurt-is, tenna-d aqel-i da.

Ttmettaten yemdane, igerri-d umennuγ-nsen. Yamina temmurt d tilemẓit maca s wayen tezreɛ d wayen i tga di tudert-is, tettvan-d meqqret imi amezruy-ines yeččur ɣezzif ugar n iseggasen tedder.

Tafekka-s ddaw wakal, ma d nettat tedder deg wul-nneγ akked cfawa-nneγ s wayen akk i aγ-d-tedǧa d iseγ d tirrugza.

Buɛziz U cebbi

3 COMMENTS

  1. tanemmirt mas bouaziz i yerran tajmilt-a i tmeghrast n teqbaylit. tawacult-is d tawacult n imeghnasen

  2. tanemmirt mas bouaziz i yerran tajmilt-a i tmeghrast n teqbaylit. tawacult-is d tawacult n imeghnasen

  3. tanemmirt mas bouaziz i yerran tajmilt-a i tmeghrast n teqbaylit. tawacult-is d tawacult n imeghnasen

Comments are closed.