Asyax yeǧǧa-d arjujen

0
235

Sedduq ( Bgayet )
Imezdaɣ n lḥuma n 90 n tmezduɣin di temdint n Sedduq di twilayt n Bgayet tkecmi-ten tegdi ussan-agi.
Asyax yewten di lḥuma n 90 n tmezduɣin yesseɣli-d rrehba ɣef imezdaɣ-is. Ageffur i d-yeɣlin d leḥmali deg ussan-agi ineggura, yegla-d s wesyyax n tmezduɣin.
Ayagi yerra imezdaɣ-agi ttidiren aɣbel d ameqqran di tudert-nnsen n yal ass.
Γef annect-agi ttcektin ɣef liḥala-nnsen i yimḍebren terza temsalt ad dafen tifrat i γiɣeblan-nnsen weqbel ad d-tedru twaɣit.
C.W.