Imezdaɣ belɛen abrid aɣelnaw wis-26

0
217

{{Aqbu ( Bgayet )}}
{{
Imezdaɣ belɛen abrid aɣelnaw wis-26
}}
Ass-a n lḥed 15 ctember, d imezdaɣ n lḥuma kulunel Ɛmiruc di Kiri n Weqbu, i ibelɛen abrid aɣelnaw uṭṭun 26 i wakken ad seknen lɣiḍ-nnsen mgal imḍebren ur d-nelhi d tifrat n weɣbel-nnsen yecban leɛqud n yigran-nnsen. S leɛqud-agi i izemren ad ḍelben lemɛawna deg wid terza temsalt akken ad bnun ixxamen i yiman-nnsen. Abelleɛ n ubrid-agi icudden ger Bgayet akked tubirett, yella-d d uɛewwiq ameqran ɣef wid i t-yessaxdamen.
C.W.