Am win ileḥḥun deg iḍ

33
363

D lewhayem tura yiwen ur yessin isem-is. Ula dayen ixeddem ur as-d-iqqim unamek, ur iban anda yella neɣ ɣer wanida yessaweḍ neɣ ɣer wanida iteddu. Anida akka yella deg tmesrifegt neɣ di lḥebs. Yettusemma mazal-it kan d amdan?! Netta yuɣal d ayen-nniḍen?! D wa i d aseqsi, d annect-a i yessagaden! Aṭṭan-is ugadeɣ ad tisenṭeḍ i wiyaḍ. Di tegnitt am ta, d useqsi am wa! Anda yella ulac Taqbaylit,ulac nnif ulac lḥerma. Tella teḥraymit,llant txiḍas…

Yeɣli deg uzerdab anda ur yettili d amdan. Dacu-t ihi? D wa i d aseqsi. Teḍra yid-s am ifer yeddem waḍu. Ur yeqqim di lqaɛa ur yuli s igenni. Teḍra yid-s am win ittecfen di tallunt. Anef awer d-yezzi, anda tebɣu teffeɣ. Iɛreq-as ula d iman-is! Imewlan-is,tameṭṭut-is akked warraw-is. Ur iwala d acu-t. D acu ara d-yawin aseqsi am wa. Ammer a k-iniɣ tura ur yesɛi azal! Ma yella nɣan-tt ur tettuneḥsab d tamegreṭ?! Win ara t-yenɣen amek ara yili uḥulfu-ines? Widak-nni zgan ttafen-d timental i twaɣiyin-nnsen. Amek ara teǧǧen ad yidir ma yella ixulef abrid-nnsen. Ma yella ur yeddi ara di lebɣi-nnsen. Aka i tḍerru d win inekren laṣel-is. Yekreh tidett. Wagi i teddu war iswi! Ih, mebla iswi acku win i tettun ansa i d-yekka deg uqerruy-is anagar tallast i yettwali. Yettwakellex, iruḥ di leɣlaḍ. Iɣil tiḥerci-ines tif akk tin n medden. Iɣil ad yaweḍ ad iwerret ayen ur ittalay alarmi yeɣli di tcerkett am yilef.

Crif Wanuɣi

33 COMMENTS

 1. {{Azul s tusda i kra n win i qedcen s tutlayt-is.
  Aṭas n yimdanen tuddun ilmend n wiyaḍ. Teddun ɣef iɛebbaḍ-nnsen. Zzaren amdan d duru.
  Ula d sslam ma ur tesɛid ur k-id-tittara. Weyyi d izerman.
  Llan teddun ur ẓran sanda meḥsub mebla iswi akken i d-tenniḍ a mass Wanuɣi. Weyyi yeǧǧa-ten zzman, lasel izegli-ten, ɣef aya uɣal d iwaɣezniwen.}}

 2. {{Azul s tusda i kra n win i qedcen s tutlayt-is.
  Aṭas n yimdanen tuddun ilmend n wiyaḍ. Teddun ɣef iɛebbaḍ-nnsen. Zzaren amdan d duru.
  Ula d sslam ma ur tesɛid ur k-id-tittara. Weyyi d izerman.
  Llan teddun ur ẓran sanda meḥsub mebla iswi akken i d-tenniḍ a mass Wanuɣi. Weyyi yeǧǧa-ten zzman, lasel izegli-ten, ɣef aya uɣal d iwaɣezniwen.}}

 3. {{Azul s tusda i kra n win i qedcen s tutlayt-is.
  Aṭas n yimdanen tuddun ilmend n wiyaḍ. Teddun ɣef iɛebbaḍ-nnsen. Zzaren amdan d duru.
  Ula d sslam ma ur tesɛid ur k-id-tittara. Weyyi d izerman.
  Llan teddun ur ẓran sanda meḥsub mebla iswi akken i d-tenniḍ a mass Wanuɣi. Weyyi yeǧǧa-ten zzman, lasel izegli-ten, ɣef aya uɣal d iwaɣezniwen.}}

 4. {{
  Azul.
  Akemmel deg wubrid nejren imezwura, abrid n tugdut, abrid n tlelli, a brid n tidmi d yiseɣ. Iɛdawen neẓra-ten:  » d wid yellan ibsawen, akked imesḥaf-nni! » mazal reglen-aɣ-d iberdan, mazal deg-neɣ kkaten.
  Afud igerzen.}}

 5. {{
  Azul.
  Akemmel deg wubrid nejren imezwura, abrid n tugdut, abrid n tlelli, a brid n tidmi d yiseɣ. Iɛdawen neẓra-ten:  » d wid yellan ibsawen, akked imesḥaf-nni! » mazal reglen-aɣ-d iberdan, mazal deg-neɣ kkaten.
  Afud igerzen.}}

 6. {{Azul-fell-ak.
  akken a nger deg allaɣen nneɣ i wakken ad necfu ɣef ayen i yezrin fell-aɣ u yernu a nesnerni tutlayt nneɣ akken ad tnerni, ad tǧuǧeg akken ad tif lalla-s tagnawit i snerni-n ixannaben, ixemmasen iqbayliyen. Acku aṭas deg-neɣ, mazal ar tura werǧin ɣran ula yiwen n ttafttart ɣef wayen yaɛnan amezruy-nneɣ. Ihi, yewweḍ-d lawan akken tullas d ilmezyen-nneɣ ilaq-asen ad isinen, ad lemden, akken ad cfun ansa i d-kkan u ad walin anida i teddun ass-a, azekka. Ma ulac ad yewḥel wexlul di lxiḍa. D acu ara yeḍrun imiren ? Ur n teddu ara ɣer zdat ; win ur n teddu ara ɣer zdat, ad yettuɣal ar deffir neɣ ad yenger??????????????
  Tanemmirt.}}

 7. {{Azul-fell-ak.
  akken a nger deg allaɣen nneɣ i wakken ad necfu ɣef ayen i yezrin fell-aɣ u yernu a nesnerni tutlayt nneɣ akken ad tnerni, ad tǧuǧeg akken ad tif lalla-s tagnawit i snerni-n ixannaben, ixemmasen iqbayliyen. Acku aṭas deg-neɣ, mazal ar tura werǧin ɣran ula yiwen n ttafttart ɣef wayen yaɛnan amezruy-nneɣ. Ihi, yewweḍ-d lawan akken tullas d ilmezyen-nneɣ ilaq-asen ad isinen, ad lemden, akken ad cfun ansa i d-kkan u ad walin anida i teddun ass-a, azekka. Ma ulac ad yewḥel wexlul di lxiḍa. D acu ara yeḍrun imiren ? Ur n teddu ara ɣer zdat ; win ur n teddu ara ɣer zdat, ad yettuɣal ar deffir neɣ ad yenger??????????????
  Tanemmirt.}}

 8. {{
  Azul.
  Akemmel deg wubrid nejren imezwura, abrid n tugdut, abrid n tlelli, a brid n tidmi d yiseɣ. Iɛdawen neẓra-ten: “ d wid yellan ibsawen, akked imesḥaf-nni!” mazal reglen-aɣ-d iberdan, mazal deg-neɣ kkaten.
  Afud igerzen.}}

 9. {{Azul-fell-ak.
  akken a nger deg allaɣen nneɣ i wakken ad necfu ɣef ayen i yezrin fell-aɣ u yernu a nesnerni tutlayt nneɣ akken ad tnerni, ad tǧuǧeg akken ad tif lalla-s tagnawit i snerni-n ixannaben, ixemmasen iqbayliyen. Acku aṭas deg-neɣ, mazal ar tura werǧin ɣran ula yiwen n ttafttart ɣef wayen yaɛnan amezruy-nneɣ. Ihi, yewweḍ-d lawan akken tullas d ilmezyen-nneɣ ilaq-asen ad isinen, ad lemden, akken ad cfun ansa i d-kkan u ad walin anida i teddun ass-a, azekka. Ma ulac ad yewḥel wexlul di lxiḍa. D acu ara yeḍrun imiren ? Ur n teddu ara ɣer zdat ; win ur n teddu ara ɣer zdat, ad yettuɣal ar deffir neɣ ad yenger??????????????
  Tanemmirt.}}

 10. Wigi-kanna i ghef tettmeslayed’ a Crif ufan iman nsen acku nefka-asen amrar. Ayen ara rren ad’ar imi yiwen ur ten-id’ur? Yak akken isen ihwa illan yerna gar-anegh?

  Win igren tamawt ar igduden nnid’en deg umad’al, ittwarkd’en u ittnaghen akka am nukni, timti ara iffegh i ivardan yiwen seg-sen ttaran-t-id s avrid s talwit negh s udebbuz. D netta ara ifarnen.

  D aya kan ihi! Wanag, simmal nunef-asen mazal ad srewten yerna ahaqel ad jjujjgen ad ftin.

 11. Wigi-kanna i ghef tettmeslayed’ a Crif ufan iman nsen acku nefka-asen amrar. Ayen ara rren ad’ar imi yiwen ur ten-id’ur? Yak akken isen ihwa illan yerna gar-anegh?

  Win igren tamawt ar igduden nnid’en deg umad’al, ittwarkd’en u ittnaghen akka am nukni, timti ara iffegh i ivardan yiwen seg-sen ttaran-t-id s avrid s talwit negh s udebbuz. D netta ara ifarnen.

  D aya kan ihi! Wanag, simmal nunef-asen mazal ad srewten yerna ahaqel ad jjujjgen ad ftin.

 12. {{Azul.

  Ammer teslam i radyuwat neɣ i tlibizyunat n yegduden-merra, ur d-tteɣlayen ara ula s yiwen wawal s tutlayin nniḍen . Nek wi-yicban iqbayliyen , ayen din i ḥemmlen tutlayin n medden.

  Ameẓẓuɣ-iw yezga yessel ɣer umaṭṭaf n ṛadyu , tilizri, segmi ara tebdu tedwilt alamma tfuk. Qqareɣ-as : « Acuɣer a Ṛebbi Iqbayeliyen mačči akagi ? Meḥsub ur ttemmeslayen ara s tutlayt-agi nneɣ « tamaziɣt fiḥel ma seddan-as-id tarumit neɣ tagnawit ». Maɛna ar Iqbayeliyen, win issexlaḍen tarumit mara ihedder, ḥettben-t medden yeɣra, yefhem.}}

 13. {{Azul.

  Ammer teslam i radyuwat neɣ i tlibizyunat n yegduden-merra, ur d-tteɣlayen ara ula s yiwen wawal s tutlayin nniḍen . Nek wi-yicban iqbayliyen , ayen din i ḥemmlen tutlayin n medden.

  Ameẓẓuɣ-iw yezga yessel ɣer umaṭṭaf n ṛadyu , tilizri, segmi ara tebdu tedwilt alamma tfuk. Qqareɣ-as : « Acuɣer a Ṛebbi Iqbayeliyen mačči akagi ? Meḥsub ur ttemmeslayen ara s tutlayt-agi nneɣ « tamaziɣt fiḥel ma seddan-as-id tarumit neɣ tagnawit ». Maɛna ar Iqbayeliyen, win issexlaḍen tarumit mara ihedder, ḥettben-t medden yeɣra, yefhem.}}

 14. Wigi-kanna i ghef tettmeslayed’ a Crif ufan iman nsen acku nefka-asen amrar. Ayen ara rren ad’ar imi yiwen ur ten-id’ur? Yak akken isen ihwa illan yerna gar-anegh?

  Win igren tamawt ar igduden nnid’en deg umad’al, ittwarkd’en u ittnaghen akka am nukni, timti ara iffegh i ivardan yiwen seg-sen ttaran-t-id s avrid s talwit negh s udebbuz. D netta ara ifarnen.

  D aya kan ihi! Wanag, simmal nunef-asen mazal ad srewten yerna ahaqel ad jjujjgen ad ftin.

 15. {{Azul.

  Ammer teslam i radyuwat neɣ i tlibizyunat n yegduden-merra, ur d-tteɣlayen ara ula s yiwen wawal s tutlayin nniḍen . Nek wi-yicban iqbayliyen , ayen din i ḥemmlen tutlayin n medden.

  Ameẓẓuɣ-iw yezga yessel ɣer umaṭṭaf n ṛadyu , tilizri, segmi ara tebdu tedwilt alamma tfuk. Qqareɣ-as : “Acuɣer a Ṛebbi Iqbayeliyen mačči akagi ? Meḥsub ur ttemmeslayen ara s tutlayt-agi nneɣ ”tamaziɣt fiḥel ma seddan-as-id tarumit neɣ tagnawit ». Maɛna ar Iqbayeliyen, win issexlaḍen tarumit mara ihedder, ḥettben-t medden yeɣra, yefhem.}}

 16. Tiḍett iqarhen.

  Inayas Voltaire:
  « Yebbwass kulec ad igarrez…. dayen n serem.
  Kulec igarrez asa…. dayen n iwhem. »

  A iwfan yiwen d k°ecc, wayeḍ ak-amk°ecc
  Tanemirt a gma.

 17. Tiḍett iqarhen.

  Inayas Voltaire:
  « Yebbwass kulec ad igarrez…. dayen n serem.
  Kulec igarrez asa…. dayen n iwhem. »

  A iwfan yiwen d k°ecc, wayeḍ ak-amk°ecc
  Tanemirt a gma.

 18. Tiḍett iqarhen.

  Inayas Voltaire:
  « Yebbwass kulec ad igarrez…. dayen n serem.
  Kulec igarrez asa…. dayen n iwhem. »

  A iwfan yiwen d k°ecc, wayeḍ ak-amk°ecc
  Tanemirt a gma.

 19. tamasalt-a n wawal s tefransist d tidette zik qqaren asen medden: ah! wigi-kanna ghran. Maca assa, akken walagh taluft, d tanumi. Nnumen medden ttmeslayen azgen d taqvaylit wayed’ d tafransist. Wanag, timiti ara mlilen sin, ttemyeqqaren: ça va, tu vas bien? xas akken snen ad inin: amek i tettilid’? ur k-yugh wara?

  Ihi a tanumi kan …d cwid’t n zzux!

  • Azul fell-awen a wid i seqdacen awal yerna yekker-ken-d lḥir!
   Akken d tennim , weyyi iseqdacen tarumit ugar ɣef teqbaylit d zzuɣ i ten-id-yuli. Amzun akken ssnnen ugar.
   Nutni ur zrin d akken snɣasen di lqima-nnsen. Akken i s-yenna umyaru ameqran: Tamaziɣt d yemma.
   I ma yella yezwar nett irkeḍ yemma-s d acu i as d-yeggran?!

 20. tamasalt-a n wawal s tefransist d tidette zik qqaren asen medden: ah! wigi-kanna ghran. Maca assa, akken walagh taluft, d tanumi. Nnumen medden ttmeslayen azgen d taqvaylit wayed’ d tafransist. Wanag, timiti ara mlilen sin, ttemyeqqaren: ça va, tu vas bien? xas akken snen ad inin: amek i tettilid’? ur k-yugh wara?

  Ihi a tanumi kan …d cwid’t n zzux!

  • Azul fell-awen a wid i seqdacen awal yerna yekker-ken-d lḥir!
   Akken d tennim , weyyi iseqdacen tarumit ugar ɣef teqbaylit d zzuɣ i ten-id-yuli. Amzun akken ssnnen ugar.
   Nutni ur zrin d akken snɣasen di lqima-nnsen. Akken i s-yenna umyaru ameqran: Tamaziɣt d yemma.
   I ma yella yezwar nett irkeḍ yemma-s d acu i as d-yeggran?!

 21. tamasalt-a n wawal s tefransist d tidette zik qqaren asen medden: ah! wigi-kanna ghran. Maca assa, akken walagh taluft, d tanumi. Nnumen medden ttmeslayen azgen d taqvaylit wayed’ d tafransist. Wanag, timiti ara mlilen sin, ttemyeqqaren: ça va, tu vas bien? xas akken snen ad inin: amek i tettilid’? ur k-yugh wara?

  Ihi a tanumi kan …d cwid’t n zzux!

  • Azul fell-awen a wid i seqdacen awal yerna yekker-ken-d lḥir!
   Akken d tennim , weyyi iseqdacen tarumit ugar ɣef teqbaylit d zzuɣ i ten-id-yuli. Amzun akken ssnnen ugar.
   Nutni ur zrin d akken snɣasen di lqima-nnsen. Akken i s-yenna umyaru ameqran: Tamaziɣt d yemma.
   I ma yella yezwar nett irkeḍ yemma-s d acu i as d-yeggran?!

 22. Deg uqerruy i tent-nugh s Iqvayliyen. limer ufigh aggagen nnegh ad d-lhin d tamsalt-a akken ad nhun imeghvan ur nuksan. Akka ma Buâziz U Cebbi (aselway n MAK) taqvaylit-is d tin icrah wul. D netta kan i d amedya ilaq a ned’fer.

 23. Deg uqerruy i tent-nugh s Iqvayliyen. limer ufigh aggagen nnegh ad d-lhin d tamsalt-a akken ad nhun imeghvan ur nuksan. Akka ma Buâziz U Cebbi (aselway n MAK) taqvaylit-is d tin icrah wul. D netta kan i d amedya ilaq a ned’fer.

 24. Deg uqerruy i tent-nugh s Iqvayliyen. limer ufigh aggagen nnegh ad d-lhin d tamsalt-a akken ad nhun imeghvan ur nuksan. Akka ma Buâziz U Cebbi (aselway n MAK) taqvaylit-is d tin icrah wul. D netta kan i d amedya ilaq a ned’fer.

 25. Azul

  wissen amek ur nengir ara imi nekni s leqbayel ntettu ayen yezrin fell-aɣ, uyerna nḥemmel ayla n medden nekreh ayla-nneɣ.
  Amek ad-aɣ teḍru sya ɣer zdat.
  Tanemmirt.

 26. Azul

  wissen amek ur nengir ara imi nekni s leqbayel ntettu ayen yezrin fell-aɣ, uyerna nḥemmel ayla n medden nekreh ayla-nneɣ.
  Amek ad-aɣ teḍru sya ɣer zdat.
  Tanemmirt.

 27. D tidett i d-tenniḍ amass,
  nekkni s iqbayliyen teḍra-yid-nneɣ am win ileḥḥun deg iḍ, ur nezri sanda inteddu neɣ anisa id-nekka.
  Ayen akk neɛteb ɣeltent wiyaḍ.
  Am win yettawin lmesbeḥ ger tuyat-is tafat-is ẓarent wiyaḍ nett iẓẓar anagar tili-is.
  Aka i d leqbayel-nneɣ.

 28. D tidett i d-tenniḍ amass,
  nekkni s iqbayliyen teḍra-yid-nneɣ am win ileḥḥun deg iḍ, ur nezri sanda inteddu neɣ anisa id-nekka.
  Ayen akk neɛteb ɣeltent wiyaḍ.
  Am win yettawin lmesbeḥ ger tuyat-is tafat-is ẓarent wiyaḍ nett iẓẓar anagar tili-is.
  Aka i d leqbayel-nneɣ.

 29. Azul

  wissen amek ur nengir ara imi nekni s leqbayel ntettu ayen yezrin fell-aɣ, uyerna nḥemmel ayla n medden nekreh ayla-nneɣ.
  Amek ad-aɣ teḍru sya ɣer zdat.
  Tanemmirt.

 30. D tidett i d-tenniḍ amass,
  nekkni s iqbayliyen teḍra-yid-nneɣ am win ileḥḥun deg iḍ, ur nezri sanda inteddu neɣ anisa id-nekka.
  Ayen akk neɛteb ɣeltent wiyaḍ.
  Am win yettawin lmesbeḥ ger tuyat-is tafat-is ẓarent wiyaḍ nett iẓẓar anagar tili-is.
  Aka i d leqbayel-nneɣ.

Comments are closed.