Imezdaɣ n Taddart tamuqrant mebla lbusṭa

0
200

{{
TaddartTamuqrant (Bgayet)}}
{{
Imezdaɣ n Taddart tamuqrant mebla lbusṭa}}

Imezdaɣ n taddart Tamuqrant di tɣiwant n Amiẓur tawilayt n Bgayet, ttcektin ɣef lexsas n lbusṭa di taddart-nnsen.
Imi aṭas i ttneɛtaben akken ad d-jebden idrimen. Iwesmekti d akken Taddat Tamuqrant tella tekseb lbusṭa, maca teɣli di tegrest yezrin. Γef uqemmuc n uselway n tɣiwant n Amizur d akken lbusṭa tewjed tebna tuli teqqim-d kan di tmezduɣt n win ara iselḥun lbusṭ-agi.
C.W.