Daily Archives: Yen 4, 2014

Bgayet : Ywen n ilemẓi iḍegr-d iman-is si « la place gueydon »

Tamegreṭ tamezwarut n useggas n 2014 teḍra-d di lwilaya n Bgayet, ass-a n ssebt ssbeh ɣef 9h55. Argaz-ayi yesɛa 39 n iseggasen di tudert-is,...

Timeẓrit (Bgayet ): Yettwanɣa yiwen n wergaz

Ass-a n ssebt 4 deg wayyur n yennayer i yettwamḍel wergaz umi sawalen Ɛ.B, ɣef zzuǧ(14h) n tmeddit di taddart-is tililit di tɣiwant n...
- Advertisment -

Most Read