Monthly Archives: Yulyu, 2014

Nekkes-as i tsebbalt afus!

I wacu-t uqerru, ma yella aḍar yedda i leḥfa ? I wumi-t ucebbeḥ i teslit deg wass n lǧanaza? I wacu-t wawal, ma yella ur t-yeḍfir ara yiɣil ? I wacu-t ubrid, ma yella tugi-t tikli ? I wacu-t, uxxam ma yella tenger twacult? I wumi-t ẓẓerb, ma yella teqqur tebḥirt? I wucu-ten imeẓẓaɣ, ma yella tezleg tiɣri ?

Ad yerfu ula d nnda

Steqsaɣ amezruy, unzeɣ s akal, muqlaɣ iẓra, ḥesseɣ i tzemrin… Ufiɣ-ten beddlen yakk idis, zzin udmawen-nsen ɣef tidet, ddan d lbaṭṭel!
- Advertisment -

Most Read